Vozniki, pozor: 4 nevarne prometne situacije za otroke!

Aktualno, Varnost v prometu

Otroci so ena najbolj ranljivih skupin v prometu.

Katere pa so tiste situacije, ki so za otroke še posebej nevarne? Kaj lahko za večjo varnost otrok storijo starši, ki otroka pripravljajo na ustrezno samostojno obnašanje v prometu, in kaj vozniki? Preverite v članku.  

Otroci so manjše rasti in zato slabše vidni. Hkrati pa so njihove sposobnosti zaznave še nerazvite in tudi izkušenj še nimajo. V praksi to pomeni, da otroci še ne morejo dobro presoditi, kolikšna je oddaljenost vozila, njegova hitrost in da težko določijo, od kod prihaja zvok. To tudi pomeni, da otrok morda ne bo znal predvideti nevarne situacije, medtem ko jo vozniki morate. Poleg naštetih ovir pa otroke bolj kot razum in premišljenost vodijo radovednost in čustva. 

Rešitev je v preventivi. Starši morajo otroke opozoriti na morebitne nevarne situacije, vozniki pa bodite pozorni in otrokom prepustite prednost. Preverite 4 nevarne situacije, ki jih lahko s previdnostjo pomagate spremeniti v varne. 

1. Prehod za pešce brez semaforja 

Varnega prečkanja ceste se otroci učijo že od vzgojiteljev in učiteljev. To vključuje opazovanje prometa, zaustavitev pred prehodom in pogled levo – desno – levo. Policija tudi svetuje, da pešec stopi na vozišče šele, ko se vozila pred prehodom za pešce povsem ustavijo. 

Za še večjo varnost pa sta pomembni še dve potezi: 

  • Otrok naj pred prehodom dvigne roko. S tem bo pritegnil pozornost in postal bolj viden za voznike. 
  • Otrok naj voznika pogleda v oči. Pogled pomeni srečanje voznika in otroka ter nebesedno komunikacijo. Ko se bosta spogledala, bo otrok lahko prepričan, da ga vozniki vidite. 

2. Srečanje majhnega otroka in visokega vozila 

Višina športnih terencev in drugih terenskih vozil se zdi praktična, saj omogoča dober razgled daleč naprej, a težava nastane, če se otrok pojavi blizu vozila, recimo pri izvozih iz garaž ali pri parkiranju. Takrat ga lahko vozniki hitro spregledate. 

V takem primeru nedvomno lahko pomagata dvignjena roka in očesni stik, ki sta omenjena že v 1. točki. Na drugi strani pa je nujno potrebna tudi pozornost voznika terenskega vozila, ki mora vestno paziti, kaj se dogaja v neposredni bližini vozila. 

Vas zanima, kateri sta preostali dve situaciji, ki sta za najmlajše udeležence prometa še posebej nevarni, in kaj lahko storite vozniki, da ju naredite bolj varni? Nadaljujte z branjem.>>