Peugeot in Citroen Slovenija v istih prostorih

Aktualno

V ponedeljek, 23. julija bosta podjetji Peugeot Slovenija in Citroën Slovenija združili delovanje obeh blagovnih znamk pod eno streho in sicer v Poslovno stanovanjskem objektu Trnovska vrata, na Barjanski cesti 54 v Ljubljani.

V ponedeljek, 23. julija bosta podjetji Peugeot Slovenija in Citroën Slovenija združili delovanje obeh blagovnih znamk pod eno streho in sicer v Poslovno stanovanjskem objektu Trnovska vrata, na Barjanski cesti 54 v Ljubljani.

 
Poslovno stanovanjski objekt Trnovska vrata leži neposredno ob južni mestni magistralni vpadnici, pred križiščem s cesto v Mestni log, na zahodu pa meji na murgelska atrijske hiše.
 
5D79CEFC-71C2-11E1-9168-D43D65B94067
 
Francoski avtomobilski koncern PSA Peugeot Citroen je že pred časom objavil, da bo zaradi trenutnih prodajnih razmer, ki  vladajo na evropskem tržišču pričel s prestrukturiranjem svoje organizacije.
 
S svojo novo organizacijo želijo poenostaviti in povečati učinkovitost komercijalnih operacij. V vsaki državi je bilo potrebno združiti zaledne službe, ki vsakodnevno pomagajo znamkama, to so tiste, ki niso v neposrednem stiku s kupci ali mrežo koncesionarjev.
 
Združili sta se doslej samostojni zastopani znamki Peugeot in Citroen. Znamki bosta s to reorganizacijo razpolagali z bolje strukturiranimi zalednimi službami, ki ju bodo po eni strani razbremenile določenih neoperativnih nalog, po drugi strani pa jima bodo zagotavljale boljše usklajevanje z osrednjimi delovnimi področji. Naj omenimo, da se znamki Peugeot in Citroen ne bosta združili, ampak ostajata popolnoma samostojni in konkurenčni. Odnosi med koncesionarji in posamezno znamko ostajajo nespremenjeni, kajti sama organizacija ne vpliva na strategijo mreže posamezne znamke.
 
Ta reorganizacija po novem združuje več služb, ki so že prej obstajale v okviru posamezne znamke. Te združene službe so odslej odgovorne generalnemu direktorju obeh znamk, kateremu sta med drugim podrejena tudi direktor znamke Peugeot in direktor znamke Citroen. Delovna področja, ki so združena pa so področje človeških virov in ekonomskega upravljanja, programiranje in distribucija, razvoj mreže in kakovost za stranke, finančno računovodski sektor, poprodajne aktivnosti in komunikacije.
 
Nenazadnje ena sama lokacija ima veliko prednost, tako glede stroškov kot povezanosti ekipe. Pri združitvi delovanja znamk pa je žal tudi nekaj zaposlenih izgubilo svojo zaposlitev.