Ali vaš avto potrebuje zavarovanje za točo?

Novosti

Ekstremni vremenski pogoji, kot so nalivi, neurja z močnimi sunki vetra in točo, so vedno bolj pogosti, tudi v Sloveniji. Zato je več možnosti, da tovrstne nevarnosti ogrozijo tudi vas in vaše vozilo.

Sploh, ker pogosto presenetijo. Pred točo se zato ne skrivajte pod nadvozi, raje sklenite kombinacijo B delnega kaska.

Kaj je kombinacija B delnega kaska?

Opažamo, da številni menite, da je splošno kasko zavarovanje vsemogočno in krije vse, kar se na vašem vozilu lahko zgodi. A temu ni tako.

Splošni kasko krije dogodke v prometu in mirovanju vozila, škodo zaradi dejanj tretjih oseb in škodo zaradi posebnih dogodkov, kot je denimo padec letala na avto. Škode, ki jo na avtu lahko povzroči toča, vihar, poplava ali požar pa splošni kasko ne krije. Če se želite zavarovati proti temu, morate skleniti delno kombinacijo B, ki jo lahko sklenete le skupaj s splošnim kaskom ali zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO).

Kombinacija B krije škodo zaradi poškodovanja ali uničenja vozila, ki nastane kot posledica naravnih nesreč, to je požara, potresa, neposrednega udara strele, viharja, toče, snežnega in zemeljskega plazu itd.

Poglejmo, kaj morate vedeti o ključnih nevarnostih, ki jih vključuje kombinacija B.

Zavarovanje avta za požar

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v letu 2019 zabeležila skoraj 500 požarov na prometnih sredstvih cestnega prometa. Za primerjavo, v istem letu je bilo 1945 požarov v stanovanjskih stavbah. Na podlagi podatkov vidimo, da požari na osebnih avtomobilih sicer niso zelo pogosti, a se kljub temu lahko zgodijo.

Naši cenilci ugotavljajo, da avto večinoma zagori zaradi različnih okvar, denimo na električnih inštalacijah. Omenjajo pa tudi problem nestrokovnih posegov na vozilu. Zato je servisna knjižica ključna.  Ta cenilcu ob morebitni škodi dokazuje, da ste svoje vozilo redno in ustrezno vzdrževali. Zato je najbolj varno, da svoje vozilo servisirate na pooblaščenih servisih in servisne knjižice ne shranjujete v vozilu.

Zavarovanje za vihar

Vsak veter še ni vihar. Ta je namreč v zavarovalnih pogojih natančno opredeljen kot veter s hitrostjo najmanj 17,2 m/s ali 62 km/h. Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, v katerem je poškodovana stvar, lomil veje in debla ter poškodoval dobro vzdrževane zgradbe.

Primer I: Če ste vozilo pustili na parkirišču in bi nanj zaradi viharja padlo drevo, lahko nastalo škodo uveljavljate:

  • z delno kombinacijo kaska B.
  • Iz police zavarovanja odgovornosti lastnika parkirišča, če bi se izkazalo, da je zanjo objektivno odgovoren.

Primer II: Če ste vozilo pustili na parkirišču in je nanj zaradi manjšega sunka vetra padla veja z bližnjega drevesa, to ni škoda, ki jo je povzročil vihar. V takem primeru vam kombinacija B ne bi krila nastale škode. Na voljo imate dve možnosti:

  • Lahko uveljavljate splošni kasko, vendar če gre za manjšo škodo, se lahko izkaže, da je ta manjša od morebitne franšize. Hkrati pa z uveljavljanjem splošnega kaska izgubite pridobljeni bonus. Izgube bonusa pri delnih kombinacijah ni, tudi pri kombinaciji B ne.
  • Škodo lahko uveljavljate prek zavarovanja odgovornosti lastnika parkirišča, če se pokaže, da je zanjo objektivno odgovoren.

Pri viharju pa omenimo še nekaj. Zavarovalnica škode iz B kombinacije delnega kaska lahko odkloni, če vozite na območju prepovedi vožnje zaradi močnega vetra. Enako se lahko zgodi, če ne upoštevate omejitve hitrosti, ki velja zaradi vetra.

Še več o tem, katere ključne nevarnosti vključuje kombinacija B, si lahko preberete v članku.>>