Vinjeta zastonj

Zanimivosti

V zadnjih dneh se na družbenem omrežju Facebook vnovič pojavlja nagradna igra »Vinjeta zastonj«

V zadnjih dneh se na družbenem omrežju Facebook vnovič pojavlja nagradna igra »Vinjeta zastonj«, kjer je kot organizator naveden DARS d. d. Dobili smo odgovor DARSa, da navedeno ne drži, saj Dars ni organizator omenjene nagradne igre.

Vinjeta je opredeljena po predpisih o javnih cestah (Zakon o javnih cestah in Uredba o cestnini in cestninskih cestah) ter predstavlja dokazilo pavšalnega plačila uporabe cestninskih cest v določenem obdobju. Cena vinjete je določena s strani države, na katero se ne obračunava popusta.

V Darsu opažajo, da se vinjete uporabljajo za različne promocijske akcije trgovcev in ponudnikov storitev, ki na takšen način pospešujejo obiske spletnih strani oziroma prodajo svojih storitev ali izdelkov. DARS d. d. ima sicer za prodajo vinjet s partnerji sklenjene pogodbe o komisijski prodaji cestninskih vinjet. Vsa prodajna mesta vinjet so primerno označena s certifikatom, ki je prodajalcu dodeljen s strani družbe Dars. Komisionar-prodajalec vinjet lahko vinjete prodaja končnim kupcem le po vnaprej določenih cenah, ki so zavezujoče. Ob nakupu vinjete kupec prejme račun, s katerim lahko v primeru poškodbe vinjete to tudi zamenja. Zato je za kupca varno, da vinjeto kupi na uradnih prodajnih mestih, odločitev pa je seveda na strani kupca.

Torej, velja si zapomniti, da DARS d. d. ne prodaja vinjet na spletnih straneh niti ne daje popustov nanje.

Kupcem svetujejo previdnost pri nakupu vinjet, saj lahko le DARS d. d. jamči za kakovost in verodostojnost kupljene vinjete le na uradnih prodajnih mestih.