Vinjeta 2017 – Preverite njeno ceno

Novosti

Vinjeta 2017 je kovinsko oranžne barve in zajema devet različnih vrst, ki se delijo na letne, mesečne in tedenske vinjete. Preverite ceno vinjete.

Vinjete z letnico 2017, so naprodaj od 1. decembra 2016, in so opečnato oranžne barve, tako kot tiste iz leta 2009. Spremembe posameznih vrst vinjet ali njihove ročnosti niso predvidene, kot tudi ne spremembe na področju cestninskih razredov, v katera se uvrščajo vinjetna vozila. Obstoječe vinjete z letnico 2016 ostajajo v veljavi do preteka njihove veljavnosti; letne tako na primer do 31. januarja 2017.

Od 1. decembra bo tako v prodaji devet različnih vrst vinjet kovinsko oranžne barve: letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa). Kupec naj se pred nakupom vinjete 2017 prepriča, v kateri cestninski razred sodi njegovo vozilo. V pomoč je lahko seznam izmerjenih vozil, dostopen tudi na uvodni spletni strani družbe DARS d. d..

Cena vinjete 2017

Letna vinjeta 2017  za osebna vozila stane 110 evrov, mesečna vinjeta 30 evrov ter tedenska 15 evrov (cestninski razred 2A). Za kombinirana vozila bo letna vinjeta 2017 še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov (cestninski razred 2B). Za motorna kolesa (cestninski razred 1) cena letne vinjete 2017 ostaja nespremenjena pri 55 evrih, za mesečno bo treba odšteti 30 evrov ter za tedensko 7,5 evra.

cenik-vinjeta-2017

Pomoč pri nakupu letne vinjete 2017 za velike družine

Ministrstvo za infrastrukturo je z družbo DARS, d. d., in Rdečim križem Slovenije sklenilo dogovor, na podlagi katerega bodo velike družine in invalidi tudi v letu 2017 upravičeni do pomoči v višini 110 evrov pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B. Sredstva za pomoč pri nakupu vinjete bo z donacijo Rdečemu križu Slovenije zagotovila družba DARS, d. d.

Letna vinjeta 2017 za vozila cestninskega razreda 2B znaša 220 evrov. S pomočjo v višini 110 evrov pri nakupu vinjete se zmanjša dodatna finančna obremenitev proračunov velikih družin in invalidov. S prejeto finančno pomočjo so tako velike družine in invalidi, ki za svoje osebne potrebe nujno potrebujejo vozilo, ki se uvršča v cestninski razred 2B, izenačeni z drugimi uporabniki, ki za svoje potrebe uporabljajo »klasična« osebna vozila, za katera znaša cena letne vinjete 110 evrov.

velika-druzina

Kako do pomoči?

Prošnjo za pomoč pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B v višini 110 evrov morajo upravičenci skupaj s kopijo računa o nakupu vinjete in kopijo prometnega dovoljenja poslati na:

Rdeči križ Slovenije
Mirje 19
1000 Ljubljana

Rdeči križ Slovenije bo upravičenost prošnje preverjal v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo. Po njeni potrditvi, bo pomoč nakazana na račun upravičenca.

Vozila, ki spadajo v cestninski razred 2B

Gre za vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m.

Za predstavo, katera vozila spadajo v cestninski razred 2B:

 • Citroen Jumper
 • Fiat Ducato
 • Ford Transit in Tourneo
 • Hyundai H100
 • Mazda E2200
 • Opel Vivaro, Movano, Arena
 • Peugeot Boxer
 • Renault Traffic, Master
 • Volkswagen Crafter, Transporter T1-T5

Vir: DARS

Pogoji in način uveljavljanja pomoči ostajajo enaki kot v letu 2016.

Pomoč pri nakupu letnih vinjet 2B za leto 2017 v višini 110 evrov lahko uveljavijo vsi, ki so ob zadnji še veljavni registraciji vozila cestninskega razreda 2B uveljavili pravico do oprostitve letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu za invalide ali pravico do 50 % znižanja letne dajatve za velike družine. Do enake pomoči so upravičena tudi društva in invalidske organizacije, ki za prevoz invalidov uporabljajo vozila cestninskega razreda 2B.

Pomoč pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B je pogojena z upravičenostjo do oprostitve oziroma znižanega plačila letne dajatve za uporabo vozil, pri čemer pogoje za oprostitev oziroma znižano pačilo letne dajatve določa Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu. Tako so do oprostitve plačila letne dajatve v skladu z omenjenim zakonom upravičeni invalidi, ki so imetniki osebnega vozila:

 • z bencinskim motorjem delovne prostornine do vključno 1800 ccm pri ročnem menjalniku,
 • z bencinskim motorjem delovne prostornine do vključno 2000 ccm pri avtomatskem menjalniku,
 • z dizelskim motorjem delovne prostornine do vključno 1900 ccm pri ročnem menjalniku,
 • z dizelskim motorjem delovne prostornine do vključno 2200 ccm pri avtomatskem menjalniku ali
 • prirejenega za prevoz invalida ali invalidke na invalidskem vozičku (ne glede na prostornino motorja ali vrsto menjalnika).

Znižano plačilo letne dajatve lahko uveljavlja družina, ki ima štiri ali več otrok, in sicer le za eno vozilo, pri čemer za to vozilo ne veljajo omejitve glede delovne prostornine motorja kot to velja za vozila v lasti invalidov.

Upravičenci lahko pomoč pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B uveljavljajo vse leto. Tako lahko pomoč izkoristijo tudi tisti lastniki vozil, ki doslej niso uveljavljali pravice do oprostitve letne dajatve za invalide oziroma pravice do znižanega plačila letne dajatve za velike družine in bodo to urejali ob naslednji registraciji vozila.

Prošnjo za pomoč pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B v višini 110 evrov morajo upravičenci skupaj s kopijo računa o nakupu vinjete in kopijo prometnega dovoljenja poslati na Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana.

Rdeči križ Slovenije bo upravičenost prošnje preverjal v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo. Po njeni potrditvi, bo pomoč nakazana na račun upravičenca.

Infografika o vinjetah

infografika-o-vinjetah-2016-2017

Vir: DARS