OMV prestrukturiranje

Aktualno, Poslovno

Družba OMV Deutschland GmbH je podpisala dogovor o prodaji svojega 45 odstotnega deleža v nemškem rafinerijskem omrežju Bayernoil družbi Varo Energy B.V. (Varo Energy).

Družba OMV Deutschland GmbH je podpisala dogovor o prodaji svojega 45 odstotnega deleža v nemškem rafinerijskem omrežju Bayernoil družbi Varo Energy B.V. (Varo Energy).

Poleg deleža v rafinerijskem omrežju vključuje transakcija tudi zaloge, obrat za proizvodnjo bitumna v Großmehringu in prodajo na debelo, povezano z omrežjem Bayernoil. OMV Gerhard Roiss, CEO: “Transakcija je pomemben mejnik pri uresničevanju naše strategije, ki vključuje premik od downstream sredstev z nizko donosnostjo proti upstream sredstvom z visoko donosnostjo. 2013 je bilo odločilno leto, saj smo postali integrirana naftna in plinska družba, osredotočena na proizvodni del produkcijskega procesa (upstream). Letos smo dosegli nekaj pomembnih mejnikov, med drugim smo dosegli rekorden rezultat za leto 2012, veliko smo vlagali v sredstva na Severnem morju in poleg Bayernoila opravili še nekaj odprodaj.”

omv cikava grosuplje 2013Prodaja označuje zaključek načrtovanega zmanjšanja letne zmogljivosti rafiniranja družbe OMV za 4,6 milijonov ton na 17,4 milijona ton v rafinerijah Schwechat, Burghausen in Petrobrazi. “Transakcija predstavlja največji korak v definiranem programu dezinvestiranja, katerega cilj je izkupiček v vrednosti 1 milijarde EUR do konca leta 2014, obenem pa je jasen pokazatelj naše sposobnosti, da izpolnimo naše strateške prednostne naloge. Optimizacija našega portfelja na področju rafiniranja in trženja je zdaj v veliki meri končana. Rezultat je baza sredstev z vrhunsko integracijo, kar omogoča močno konkurenčno prednost na našem osrednjem trgu,” je povedal Manfred Leitner, član izvršnega odbora družbe OMV, odgovoren za področje Rafiniranje in trženje. Cilj strategije OMV je optimizacija deleža kapitala področja Rafiniranje in trženje v celotnem portfelju. Rafinerija Bayernoil ni integrirana na področju petrokemije, zaradi česar ni povezana s poslovanjem na področju plastike. To je tudi razlog za odločitev o prodaji.

OMV bo še naprej upravljal tri rafinerije; rafineriji v Schwechatu (Avstrija) in Burghausnu (južna Nemčija ) vključujeta integrirano proizvodnjo petrokemije, medtem ko je rafinerija v Petrobraziju (Romunija) v celoti posvečena predelavi romunske surove nafte in je tako stoodstotno integrirana s poslovanjem na področju raziskav in proizvodnje (upstream business). Posel bo zaključen leta 2014 in je predmet neizvajanja ali opustitve predkupnih pravic s strani obstoječih delničarjev in odobritve soglasja za združitev. Obe stranki sta se dogovorili, da ne razkrijeta prodajne cene.