LPP uvaja novo storitev (prevoz na klic EURBAN)

Novosti

V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti in v znamenju Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016, je Ljubljanski potniški promet sprejel dva trajnostna ukrepa, ki bosta še dodatno pripomogla k bolj zdravemu okolju in izboljšanju kakovosti zraka. S septembrom LPP testno uvaja prevoz na klic z električnimi vozili EURBAN in uvaja storitve, ki intermodalnost vzpodbujajo z vključevanjem […]

V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti in v znamenju Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016, je Ljubljanski potniški promet sprejel dva trajnostna ukrepa, ki bosta še dodatno pripomogla k bolj zdravemu okolju in izboljšanju kakovosti zraka.

S septembrom LPP testno uvaja prevoz na klic z električnimi vozili EURBAN in uvaja storitve, ki intermodalnost vzpodbujajo z vključevanjem uporabe koles v javni prevoz. V povezavi z medkrajevnimi linijami LPP predstavlja prikolico za prevoz 20 koles, do konca leta pa uvaja tudi prevoz koles na nekaterih medkrajevnih linijah. Poleg trajnih ukrepov in številnih aktivnosti, ki jih Ljubljanski potniški promet izvaja v mesecu trajnostne mobilnosti in kakovosti zraka, bo 22. septembra 2016, na Dan brez avtomobila, LPP vsem potnikom na mestnih linijah omogočil brezplačen prevoz.

Z desne proti levi: Zoran Stojinović, prvi voznik Kavalirja, župan Zoran Janković, voznik Igor Kvržič, prav tako voznik Kavalirja.

Z desne proti levi: Zoran Stojinović, prvi voznik Kavalirja, župan Zoran Janković, voznik Igor Kvržič, prav tako voznik Kavalirja.

EURBAN

Prevoz na klic EURBAN bo del ponudbe javnega potniškega prometa. Storitev se bo izvajala zgolj z električnimi vozili, zato je poleg dviga kakovosti storitve za uporabnike, storitev dobrodošla tudi z okoljskega vidika, saj gre za prevoze brez škodljivih izpustov.

Storitev EURBAN se bo izvajala na dva načina, in sicer po predhodno objavljenem voznem redu in po prilagodljivem voznem redu.

Uporaba storitve po predhodno objavljenem voznem redu poteka na način avtobusnega potniškega prometa. Potniki vstopajo in izstopajo v vozila na rednih avtobusnih linijah in na avtobusnih postajališčih, z razliko, da morajo uporabo storitve v naprej naročiti. Storitev je namenjena izvajanju na območjih, kjer avtobusi vozijo redkeje ali pa se pojavlja manjše število potnikov ob določenih dnevih ali urah v dnevu. Na voznem redu posamezne linije bodo označeni termini, ko bo možno naročiti storitev EURBAN. Med vožnjo so ob postankih dovoljeni vstopi drugih potnikov. Število potnikov v električnem vozilu je omejeno s številom registriranih potniških mest.

Uporabo storitve prevoz na klic EURBAN je potrebno predhodno najaviti najmanj dve uri prej. Prevoz na klic EURBAN bo kot del ponudbe javnega potniškega prometa nadziral dežurni prometnik, ki nadzira izvajanje javnega avtobusnega prometa. Telefonska številka, na kateri bodo uporabniki lahko naročili prevoz, je 051 240 240 ali 01 58 22 555, potrebo po storitvi pa lahko sporočijo tudi na elektronski naslov [email protected]. Ob najavi potrebe za prevoz mora uporabnik sporočiti vstopno postajo in termin.

Prva linija, kjer je storitev testno uvedena, je linija 26 (Tuji Grm-Mali Lipoglav). Na podlagi spremljanja odzivov potnikov se bo LPP odločil o vključevanju ostalih linij v storitev EURBAN. Osnovno storitev bodo potniki plačali po ceniku mestnega potniškega prometa. Plačilo za potovanje bo možno z Urbano ali mobilnim telefon

V nadaljevanju LPP načrtuje prevoz na klic po prilagodljivem voznem redu. V primeru, da se bo prevoz izvedel izven objavljenega voznega reda po prilagodljivem voznem redu zaradi potrebe potnika, se bo prevoz izvedel samo za naročnika. Dodatni potnik je v tem primeru možen s soglasjem naročnika. Cenik za to storitev, ki bo del javne gospodarske službe in bo predvidoma vseboval enotno ceno za celotno območje MOL, bo predlagan v sprejem mestnemu svetu MOL. Storitev se bo začela izvajati po sprejemu cenika.

V znamenju trajnostnega izletništva na potniških linijah Ljubljanski potniški promet letos sprejema tudi ukrepe za izboljšanje mobilnosti kolesarjev na medkrajevnih in integriranih linijah LPP. Aktivnost »S kolesom na bus« se je začela že pred časom, ko je Ljubljanski potniški promet uvedel možnost prevoza zložljivih koles na mestnih linijah v mreži LPP. Letos LPP uvaja uporabo prikolice za prevoz 20 koles, ki bo namenjena prevozu organiziranih skupin kolesarjev v povezavi z avtobusnim prevozom.

lpp-prevoz-s-kolesom

Do konca leta bo Ljubljanski potniški promet opremil avtobuse na petih izbranih medkrajevnih linijah z držali za kolesa. Potniki s kolesom bodo lahko vstopali in izstopali na avtobuse LPP na linijah 3G, 48, 51, 56 in 60.

Odhodi avtobusov, ki bodo opremljeni z držali za kolesa, bodo označeni v voznem redu.

V času Evropskega tedna mobilnosti, na Dan brez avtomobila, 22. septembra 2016, bo LPP omogočil vsem potnikom na mestnih linijah LPP brezplačen prevoz in jih z zanimivimi aktivnostmi vsak dan zapeljal v svet trajnostne mobilnosti. Prav tako bo ta dan omogočeno brezplačno parkiranje na vseh parkiriščih P+ R na območju MOL.