Zakaj vam prav pridejo kombinacije delnega kaska?

Novosti

Se ob sklepanju splošnega kaska sprašujete, zakaj ta ni dovolj in zakaj zraven potrebujete še kombinacije delnega kaska?

V članku lahko najdete pojasnila o prednostih in različne možnosti delnih kombinacij, kajti samo s splošnim avtomobilskim kaskom nimate povsem enakega kritja.

Splošni kasko

Številni še vedno zmotno menijo, da splošno kasko zavarovanje krije vsako škodo, povzročeno na vozilu. A to ne drži. Namen splošnega kaska je, da krije škodo, ki nastane:

  • v prometu in mirovanju vozila,
  • zaradi nasilnih in objestnih dejanj tretjih oseb in
  • zaradi posebnih dogodkov, kot je denimo padec letala na avto.

Kot lahko vidite že sami, kar nekaj primerov škod manjka. Kaj je s škodo, ki vam jo povzroči toča, kaj če vam vozilo ukradejo ali pa če povozite srno? No, temu so namenjene kombinacije delnega kaska.

Glavne prednosti kombinacij delnega kaska

Razen tega, da imate s kombinacijami več kritij, imajo te še dve pomembni prednosti pred splošnim kaskom:

  • Pri kombinaciji ni odbitne franšize.
  • Ob škodi ni vpliva na bonus oziroma malus.

Pojasnimo na primeru: zgodi se lahko, da vam avto poškodujejo na parkirišču in imate sklenjen samo splošni kasko.

V teh primerih so škode po navadi manjše, lahko se celo izkaže, je znesek škode nižji, kot znaša franšiza. Obenem pa uveljavljanje škode iz splošnega kaska vpliva na izgubo že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije splošnega kaska. Zato bi verjetno v takih primerih strošek popravila raje poravnali sami. Razen, če niste sklenili dodatne delne kombinacije H – parkirišče. V tem primeru bi škodo pokrili iz te delne kombinacije, in to brez vpliva na bonus in brez odbitne franšize.

Delni kasko lahko sklenete tudi brez splošnega kaska, posebnosti so le pri kombinaciji K – kraja in kombinaciji B – požarne nevarnosti in naravne nesreče.

Če vas zanima več o tem, kaj točno pomenita kombinaciji K in B ter katere druge kombinacije še imate na voljo, nadaljujte z branjem. >>