Štirje avto-moto sejmi v Celju že na polnih obratih

Aktualno, Saloni

»Konec marca letos je bilo na naših cestah že več kot en milijon osebnih avtomobilov, skoraj 2.500 avtobusov, 91.000 tovornih vozil in skoraj 93.000 motornih koles. Če k tem številkam prištejemo še traktorje in priklopna vozila, potem pridemo do skupne vsote skoraj 1,4 milijona vozil. Povedano z drugimi besedami, v naši državi imamo na vsakega […]

avto-moto sejmi v Celju

»Konec marca letos je bilo na naših cestah že več kot en milijon osebnih avtomobilov, skoraj 2.500 avtobusov, 91.000 tovornih vozil in skoraj 93.000 motornih koles. Če k tem številkam prištejemo še traktorje in priklopna vozila, potem pridemo do skupne vsote skoraj 1,4 milijona vozil. Povedano z drugimi besedami, v naši državi imamo na vsakega državljana več kot eno vozilo,« je v otvoritvenem nagovoru povedal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prostor mag. Bojan Babič. Dodal je, da je med temi vozili vedno več takih, ki so opremljena z modernimi tehničnimi pomagali za zagotavljanje varnejše vožnje, žal pa statistika še vedno dokazuje, da je na naših cestah preveč nesreč.

Nesreče so posledica različnih dejavnikov, odvisne so tako od voznikove kulture, kot tudi tehničnega stanje vozil ter prometne infrastrukture. »Glede na to, da se ugotavlja določen delež prometnih nesreč povezanih z okvarami na vozilih, je Evropska komisija pripravila novo direktivo o rednih tehničnih pregledih vozil in direktivo o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki bosta v kratkem objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. To dokazuje pomembnost zagotavljanja tehnične brezhibnosti vozil, na katero lahko vplivamo z rednim vzdrževanjem vozil in kakovostnimi tehničnimi pregledi. Za dobro vzdrževanje pa je poleg usposobljenih delavcev pomembna tudi dobra tehnična opremljenost delavnic. Prepričan sem, da bo tudi tukaj razstavljena oprema doprinesla k boljši vzdrževanosti vozil in s tem tudi k večji prometni varnosti,« je dejal Babič.

avto-moto sejmi v Celju

Tudi namestnik izvršne direktorice družbe Celjski sejem d.d. mag. Robert Otorepec je v svojem otvoritvenem nagovoru izpostavil pomen varnosti v prometu. »Redko je mogoče na enem mestu najti toliko najboljših inštruktorjev varne vožnje in drugih institucij, ki skrbijo za našo prometno varnost. Seveda moramo za varnost v prvi vrsti skrbeti sami. Dovolj dobro moramo poznati svoje sposobnosti, sposobnosti svojih vozil in pravilno odreagirati, ko smo udeleženci v prometu,« je opozoril Otorepec.

Poleg varnosti pa sejemsko dogajanje na štirih sejmih Avto in vzdrževanje, Moto boom, Logotrans in Gospodarska vozila, ki do nedelje potekajo v Celju, zaznamujejo še vprašanja ekologije. Na zmanjševanje porabe energije in zmanjšanje škodljivega vpliva prometa na okolje v veliki meri vplivajo tudi nove tehnologije, ki so vgrajene v novejših gospodarskih vozilih, ki jih predstavljajo razstavljavci na teh sejmih, meni državni sekretar Bojan Babič. Naša država po njegovih besedah v okviru EU na tem področju aktivno sodeluje pri obravnavi novih predlogov evropskih predpisov. Ti bodo še zmanjšali emisije onesnaževal v izpušnih plinih gospodarskih vozil in emisije ogljikovega dioksida v osebnih in lahkih tovornih vozilih ter tako aktivno prispevali k uresničitvi zahtev za gospodarno rabo energije in zmanjševanju onesnaževanja okolja.

Kot je še dejal Babič, se država zaveda, da je na področju transporta zelo pomembna tudi logistika, pri kateri lahko z optimiziranjem poti in postopkov zmanjšamo stroške, škodljive vplive na okolje in porabo energije. »Prednostna naloga Slovenije je, da okrepi svojo vlogo na področju transportne logistike srednje in jugovzhodne Evrope. Slovenija ima zelo dobro geostrateško lego in vlogo pri načrtovanju najpomembnejših evropskih železniških ter prometnih tokov. Vendar pa to samo po sebi ni dovolj za uspešen razvoj transportne logistike, zato moramo v naslednjem srednjeročnem obdobju usmeriti vse napore v realizacijo naložb v železniško infrastrukturo, izgradnjo logističnih objektov in primeren razvoj pristanišč in letališč. To pomeni, da moramo skupaj razvijati vse štiri ključne segmente transporta.« Pri tem mora vsak opraviti svoj del naloge – država z razvito konkurenčno javno prometno infrastrukturo, ki bo gospodarstvu omogočala konkurenčne prednosti na trgu, izobraževalne ustanove z izobraževanjem kadrov, lokalno okolje z ustrezno podporo ter predvsem podjetja z aktivno vlogo pri prepoznavanju poslovnih priložnosti na tem področju.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je razstavljavcem in obiskovalcem sejmov zaželel prisrčno dobrodošlico v mestu, ki te dni praznuje, saj jutri mineva 563 let, odkar je mesto od celjskih knezov dobilo mestne pravice. Predsednik Sekcije avtoserviserjev OZS Ivan Šel pa je v svojem nagovoru med drugim povedal, da so v sekciji uspeli ohraniti 80 odstotkov članov in to  kljub pričakovanjem, da se bo število članov sekcije ob prehodu na prostovoljno članstvo bistveno zmanjšalo. »Okoli 3.000 poslovnih subjektov govori o tem, da sekcija dobro dela in da, uresničuje njihove potrebe,« je prepričan Šel.