Ali tudi pri vas vozijo prehitro?

Zanimivosti

Ali se vam zdi, da je določen odsek ceste skozi vaš kraj nevaren? Ali vozniki ne upoštevajo prometnih predpisov omejitve hitrosti?

Je morda v bližini ceste šola, vrtec, dom starejših občanov, vozniki pa ne vzamejo v obzir, da se lahko na cesti znajdejo ranljivejši udeleženci prometa?

Skupaj lahko promet umirimo.Predlagajte lokacijo novega prikazovalnika hitrosti Vi vozite.