Prva vodikova polnilnica v Sloveniji

Aktualno

Na Petrolovem bencinskem servisu v Lescah stoji od danes naprej prva polnilnica s stisnjenim vodikom v Sloveniji. Projekt vodikove polnilnice je v trenutni fazi še demonstracijskega značaja, zato je njeno delovanje primarno namenjeno pridobivanju izkušenj pri gradnji potrebne infrastrukture za javno oskrbo z vodikom v cestnem prometu.

Na Petrolovem bencinskem servisu v Lescah stoji od danes naprej prva polnilnica s stisnjenim vodikom v Sloveniji.

Projekt vodikove polnilnice je v trenutni fazi še demonstracijskega značaja, zato je njeno delovanje primarno namenjeno pridobivanju izkušenj pri gradnji potrebne infrastrukture za javno oskrbo z vodikom v cestnem prometu. Partnerji tako pomagajo vzpostaviti učeče okolje za celotno državo in s tem oblikovati zakonodajni okvir za nadaljnjo gradnjo ter širitev novih tehnologij. Postavitev polnilnice, v vrednosti nekaj manj kot pol milijona evrov, je sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

petrol uprava vodik 2013

Proizvodnja vodika poteka prvenstveno iz obnovljivih virov (hidroelektrarne, sončna energija, biomasa, vetrna energija in plimovanje morja), zato se ob zgorevanju ponaša z nizkimi emisijami in nizkim ogljičnim odtisom. Za 1 kg vodika, ki ga pridobimo z elektrolizo, potrebujemo 8 kg vode in 162 MJ električne energije. Vodik se lahko uporablja kot gorivo v motorjih z notranjim izgorevanjem (po enakem principu kot fosilna goriva) ali za napajanje gorivnih celic, kjer se s kemično reakcijo v mini elektrarni znotraj prevoznega sredstva proizvaja električna energija, ki jo lahko uporabimo za pogon strojev ali napajanje drugih naprav. Izkoristek v gorivnih celicah je trenutno med 65 in 70 odstotki, kar je skoraj 100 odstotkov višje od izkoristka klasičnih motorjev z notranjim izgorevanjem.

Bencinski servis Lesce je bil izbran na podlagi umeščenosti v alpsko regijo, kjer vključene lokalne enote posebno pozornost namenjajo uporabi obnovljivih virov energije ter alternativnih pogonskih goriv. Naslednja lokacija, kjer naj bi stala druga vodikova polnilnica je Petrolov bencinski servis v Velenju.

petrolinvodik-2013

Predsednik uprave družbe Petrol mag. Tomaž Berločnik je ob odprtju povedal: »Energetika predstavlja osrednje razvojno področje skupine Petrol. S tem mislim na uvajanje novih energetskih dejavnosti s področja plinske, toplotne, električne energije ter tudi alternativnih virov. Po polnilnicah za električne avtomobile smo s postavitvijo vodikove polnilnice ustvarili učeče okolje za nadaljnji razvoj alternativnih pogonskih goriv in se vpisali na evropsko vodikovo pot.«

Direktor Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije CO NOT prof. dr. Milan Gaberšček je odprtje prve vodikove polnilnice pospremil z besedami: »Ponosni smo, da smo v sodelovanju s podjetjem Petrol postavili prvo vodikovo polnilnico v Sloveniji, ki bo prispevala k ustvarjanju nizkoogljične družbe. Odprtje polnilnice uresničuje želje in vizijo mnogih partnerjev CO NOT, katerih dolgoletno delo v laboratorijih in testnih poligonih bo končno v konkretni obliki zaživelo tudi v vsakdanjem življenju. Prepričani smo, da polnilnica v Slovenijo prihaja ravno v pravem trenutku, saj mnogi avtomobilski proizvajalci že v letu ali dveh napovedujejo prihod serijskih vodikovih avtomobilov.«