Novi predsednik VW predstavil naslednje korake

Poslovno

Matthias Müller, predsednik uprave družbe Volkswagen AG, je predstavil svojih pet najpomembnejših korakov za prestrukturiranje koncerna. “Osredotočiti se moramo na čas po sedanji situaciji. Ustvariti moramo pogoje za to, da se bo Volkswagen lahko uspešno razvijal naprej,” je v sredo v Wolfsburgu povedal Müller. Predstavil je načrt s petimi točkami, ki bodo pripomogle k temu, […]

Volkswagen T roc

Matthias Müller, predsednik uprave družbe Volkswagen AG, je predstavil svojih pet najpomembnejših korakov za prestrukturiranje koncerna.

“Osredotočiti se moramo na čas po sedanji situaciji. Ustvariti moramo pogoje za to, da se bo Volkswagen lahko uspešno razvijal naprej,” je v sredo v Wolfsburgu povedal Müller.

Predstavil je načrt s petimi točkami, ki bodo pripomogle k temu, da se bo Volkswagen tudi v prihodnosti uvrščal med najboljše avtomobilske proizvajalce na svetu. Müller je prepričan:

“Volkswagen bo izšel iz trenutne situacije močnejši, kot je bil doslej.” Napovedal je, da bo naslednje leto predstavil ključne stebre “Strategije 2025”.

Po mnenju predsednika uprave je glavna prioriteta podpora strankam, ki jih je prizadela aktualna problematika dizelskih motorjev.

“Naše stranke so motiv za vse, kar dela 600.000 naših zaposlenih po vsem svetu,”

je dejal. Volkswagen intenzivno pripravlja učinkovite tehnične rešitve. Ko bodo ukrepi usklajeni z nemškim zveznim uradom za motorna vozila (KBA), jih bodo začeli izvajati januarja 2016.

Druga prioriteta je nadaljevanje preiskave, ki mora pripeljati do ustreznih zaključkov. “Moramo izvedeti resnico in se iz tega nekaj naučiti,” je pojasnil Müller. Volkswagen je pri preiskovanju zelo temeljit. Prav zato se je ob že znanih korakih odločil tudi, da najame revizorsko družbo Deloitte. Odgovorni za dogodke morajo po Müllerjevih besedah računati na težke posledice.

Tretja prioriteta je uvedba novih struktur v koncernu Volkswagen.

“Bistvo prestrukturiranja je, da bo vodenje našega koncerna v prihodnje bolj decentralizirano,”

je povedal Müller. Znamke in regije bodo dobile več samostojnosti. Uprava bo med drugim pripravljala strategije na ravni koncerna ter skrbela za izkoriščanje sinergij in učinkovito uporabo virov znotraj koncerna.

Matthias Müller kot četrto prioriteto poudarja novo usmeritev pri kulturi in načinu vodenja. Prizadevanje za dovršenost, angažiranost zaposlenih in družbena odgovornost v koncernu Volkswagen se morajo ohraniti. Toda nujne so spremembe pri načinu komuniciranja in pri ravnanju v primeru napak:

“Potrebujemo kulturo odprtosti in sodelovanja.” 

Müller želi, da bi kolegialni medsebojni odnosi pomagali zaposlenim, da bi postali pogumnejši in ustvarjalnejši ter da bi bilo njihovo razmišljanje bolj podjetniško naravnano.

Kot peto prioriteto je Müller oznanil nadgradnjo strategije 2018 v strategijo 2025.

“Številni zunaj Volkswagna, pa tudi nekateri pri nas, niso razumeli, da gre pri strategiji 2018 za veliko več kot samo za številke. Cilju ‘višje, hitreje, dlje’ je bilo podrejeno marsikaj, še zlasti donosnost poslovanja.”

Toda ne gre za to, da je prodanih 100.000 vozil več ali manj kot pri katerem od velikih tekmecev. Po Müllerjevem mnenju je veliko bolj pomembna kvalitativna rast. V prihodnjih mesecih bo poudarek na določanju ključnih stebrov “Strategije 2025“, ki jo bo koncern predstavil sredi prihodnjega leta.