Koncern Volkswagen je uradu KBA predstavil konkretne tehnične ukrepe za prizadete motorje

Aktualno, Poslovno

Preiskovanje in razreševanje dizelske tematike se nadaljuje. Koncern Volkswagen je uradu KBA predstavil konkretne tehnične ukrepe za prizadete motorje tipa EA189 z 1,6- in 2,0-litrsko gibno prostornino. S tem so pripravljeni ukrepi za odpravo odstopanj pri večini prizadetih vozil. Pri iskanju rešitev so bile v ospredju takšne, ki bi bile čim bolj prijazne do strank. […]

Preiskovanje in razreševanje dizelske tematike se nadaljuje. Koncern Volkswagen je uradu KBA predstavil konkretne tehnične ukrepe za prizadete motorje tipa EA189 z 1,6- in 2,0-litrsko gibno prostornino.

S tem so pripravljeni ukrepi za odpravo odstopanj pri večini prizadetih vozil. Pri iskanju rešitev so bile v ospredju takšne, ki bi bile čim bolj prijazne do strank. Po izvedbi tehničnih ukrepov bodo vozila izpolnjevala veljavne emisijske standarde. Dokončna tehnična rešitev za 1,2-litrski dizelski motor bo KBA predstavljena ob koncu meseca in bo predvidoma zajemala posodobitev programske opreme.

Nemškemu Zveznemu uradu za motorna vozila (KBA) so bili predstavljeni tehnični ukrepi za prizadete dizelske motorje EA189. KBA je te ukrepe po temeljiti presoji potrdil. Za večino prizadetih vozil se zdaj torej ve, na kakšen način bodo odpravljene nepravilnosti.

Predlagani ukrepi

  • Pri 1,6-litrskem motorju EA189 bodo neposredno pred merilnik zračnega pretoka pritrdili tako imenovani transformator zračnega toka. Gre za mrežo, ki umirja vrtinčenje zračnega toka pred merilnikom zračnega pretoka in s tem pomembno vpliva na natančnejše odčitke tega merilnika. Merilnik zračnega pretoka meri trenutni pretok zračne mase; za krmiljenje motorja je to zelo pomemben parameter, ki zagotavlja optimalni postopek zgorevanja. Poleg tega bodo na tem motorju posodobili tudi programsko opremo. Za izvedbo tehničnih ukrepov bo predvidoma potrebna manj kot ena ura dela.
  • Na 2,0-litrskih motorjih bodo posodobili programsko opremo. Za ta ukrep bo potrebnega okoli pol ure delovnega časa.

zracni-filter-volkswagen

Napredek pri razvoju motorjev in izboljšano simuliranje toka zraka znotraj kompleksnih izpušnih sistemov sta v povezavi s prilagojeno optimizacijo programske opreme omogočila pripravo sorazmerno enostavnega in strankam prijaznega tehničnega posega.

Cilj razvoja tehničnih ukrepov še naprej ostaja izpolnjevanje veljavnih določil glede emisijskih vrednosti, ne da bi se zaradi tega poslabšale moč motorja, poraba in vozne zmogljivosti vozila. Ker pa je treba te vrednosti najprej izmeriti pri vseh modelskih izpeljankah, zaenkrat še ne moremo dokončno potrditi, ali so ti cilji doseženi.

Na osnovi teh tehničnih ukrepov, ki jih je sprejel KBA, se zdaj za vse prizadete trge območja EU 28 pripravljajo ustrezni koncepti servisiranja. Cilj koncerna Volkswagen je, da bi v okviru pozivne akcije januarja 2016 začeli izvajati predelave vozil, tako da bodo ta potem ustrezala zahtevanim tehničnim standardom. Po sedanjih ocenah bo pozivna akcija za vse motorne različice trajala vse koledarsko leto 2016.

Pri Volkswagnu pravijo, da bodo poskrbeli za čim krajši čas, potreben za izvedbo servisnih ukrepov. Volkswagen bo poleg tega vse stranke kontaktiral in bo med postopkom izvajanja servisnih ukrepov poskušal upoštevati njihove želje, tako da ne bodo oškodovane npr. zaradi omejene mobilnosti. Znamka Volkswagen bo v tem smislu poskrbela, da bo vsem strankam ponujena ustrezna brezplačna možnost nadomestnega prevoza.

Vse Volkswagnove stranke imajo že od začetka oktobra možnost, da same preverijo, ali je njihovo vozilo prizadeto zaradi dizelske tematike. Na povezavi www.volkswagen.de/info lahko vsaka stranka z vnosom številke šasije dobi jasen odgovor za svoje vozilo.

S temi opredeljenimi ukrepi so zdaj pripravljene tehnične rešitve za večino vseh prizadetih koncernskih modelov z motorjem EA189 v Evropi. Konec tega meseca bodo uradu KBA predstavljeni še ustrezni ukrepi za 1,2-litrski trivaljni dizelski motor.

Na podlagi postopka, ki ga je pripravila znamka Volkswagen, tudi druge koncernske znamke (Audi, SEAT, Škoda in Volkswagen Gospodarska vozila) načrtujejo ustrezne ukrepe za svoja prizadeta vozila.

Družba Volkswagen AG se poleg tega do 31. decembra 2016 izrecno odpoveduje uveljavljanju pravice do ugovora zaradi zastaranja v primeru morebitnih garancijskih / jamčevalnih zahtevkov zaradi programske opreme, vgrajene v motorjih tipa EA189, razen če ti zahtevki niso že zastarani. Zato Volkswagnove stranke zaradi čakanja ne bodo prikrajšane.

Ne glede na načrtovane spremembe zagotavljajo, da so vozila tehnično varna in primerna za vožnjo, zato jih je še naprej mogoče brez omejitev uporabljati v cestnem prometu.