Uspešni poslovni rezultati

Aktualno

Harley-Davidson že osemnajsto leto zapored beleži rast, ki je v lanskem letu s 291.147 motocikli znašala 10,4 odstotka v primerjavi z letom 2002. Lani so v Ameriki prodali 8,8, v Evropi 6,7 in na Japonskem…

Harley-Davidson že osemnajsto leto zapored beleži rast, ki je v lanskem letu s 291.147 motocikli znašala 10,4 odstotka v primerjavi z letom 2002. Lani so v Ameriki prodali 8,8, v Evropi 6,7 in na Japonskem 9,0 odstotka več motociklov kot leto poprej. Letos nameravajo izdelati in prodati 317 tisoč motociklov, leta 2007 pa že 400 tisoč.

Harley-Davidson iz Milwaukeeja je tudi v zadnji četrtini lanskega leta dosegel rekord v prihodkih in dobičku. Prihodki so znašali 1,16 milijarde dolarjev, kar je v primerjavi z 1,03 milijardami v zadnji četrtini leta 2002 12,8-odstotno povečanje. Neto dobiček je v lanski zadnji četrtini znašal 182,4 milijona dolarjev in je v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej, ko je znašal 150,9 milijona, večji za 20,9 odstotka. Celoten prihodek v lanskem letu je znašal 4,62 milijarde dolarjev, kar je v primerjavi s 4,09 milijardami v letu 2002 pomeni rast za 13 odstotkov. Neto dobiček je s 580,2 milijona dolarjev v letu 2002 zrasel na 760,9 milijona v letu 2003 oziroma za 31,1 odstotka. Za malenkost več, za 31,6 odstotka so se povečale tudi dividenede, ki so lani znašale 2,50 dolarja na delnico oziroma v letu 2002 1,90 dolarja na delnico.