Z visokimi cilji v 2011

Aktualno

2010 je bilo za podjetje Peugeot Slovenija prvo leto strategije imenovane “Challenge 2012”, ki jo je vzpostavilo novo vodstvo. Ta zajema reorganizacijo več področij, od upravljanja z viri, razvoja mreže, prodajo, marketing in poprodajo, s…

2010 je bilo za podjetje Peugeot Slovenija prvo leto strategije imenovane “Challenge 2012”, ki jo je vzpostavilo novo vodstvo. Ta zajema reorganizacijo več področij, od upravljanja z viri, razvoja mreže, prodajo, marketing in poprodajo, s ciljem postati tretja znamka v Sloveniji  po dobičkonosnosti, trajnostnem razvoju in etiki.

V 2010 so bi rezultati nove strategije sledeči:

– + 23% v prodaji novih vozil (osebna in gospodarska) na trgu, ki se je povečal za 5%
– +1.1 odstotne točke po tržni klasifikaciji, in doseženih 7.8% tržnega deleža  
– napredovanje za eno mesto med znamkami, s 6. na 5., in doseženo 2. mesto na trgu gospodarskih vozil, s 19% tržnim deležem.

Poleg tržnih dosežkov je v 2010 Peugeot Slovenija vzpostavil uspešen program ambasadorjev znamke, bil ekskluziven partner uspešnega nacionalnega programa “Slovenija ima talent” in je med tremi najuspešnejšimi filialami v Evropi v iskalnem marketingu (Search Engine Marketing, SEM  = 1).

Cilji v 2011 so doseči 8.5% tržni delež, in 4. mesto na trgu. Na področju modelnih novosti bo model 508 s februarjem prinesel možnosti za izboljšanje Peugeotovega položaja v višjem srednjem razredu vozil, električen iOn, lansiran aprila pa nov impulz na področju okolju prijaznejših vozil. 2011 bo tudi leto, ko bodo Peugeotovi trgovci in serviserji začeli prenavljati zunanjo podobo svojih poslovnih objektov, s skladu z novimi standardi znamke.