Pri Seatu si zaposleni želijo digitalno prihodnost

Zanimivosti

Seat aktivno posluša svoje milenijce, ki predstavljajo 24 odstotkov zaposlenih. Spodbudil jih je, naj skupaj opredelijo delovne metode podjetja za prihodnost. Zato je na Facebooku potekala digitalna, analitična in inovativna delavnica z 32 udeleženci, mlajšimi od 28 let, ki so prispevali več kot 300 domiselnih idej. Seat-ovi milenijci si želijo delati v popolnoma digitaliziranem podjetju, […]

Seat aktivno posluša svoje milenijce, ki predstavljajo 24 odstotkov zaposlenih. Spodbudil jih je, naj skupaj opredelijo delovne metode podjetja za prihodnost. Zato je na Facebooku potekala digitalna, analitična in inovativna delavnica z 32 udeleženci, mlajšimi od 28 let, ki so prispevali več kot 300 domiselnih idej.

Seat-ovi milenijci si želijo delati v popolnoma digitaliziranem podjetju, ki podpira povezljivost in fleksibilnost, daje pobude za avtonomnost in fleksibilnost v prostoru in času ter spodbuja sodelovanje, nenehno e-izobraževanje na vseh področjih ter soustvarjanje in interno sodelovanje.

Analitična delavnica

Ena od značilnosti te generacije je množična uporaba digitalnih tehnologij in intenzivna komunikacija preko spletnih družbenih omrežij, zato je delavnica preko posebne Facebook strani potekala v laboratorijskem okolju in se osredotočila na delo s prenosnimi napravami.

Obenem je vključevala tudi motivacijske videoposnetke, navdih za katere je bil TED, in tehnologije za neposredno pretakanje spletnih vsebin. 32 udeležencev je uporabljalo tablice in pametne telefone, sporočila in rezultate pa so spremljali na velikih zaslonih, nameščenih po prostoru, v katerem se je delavnica odvijala. Povratna informacija je sledila takoj in bila povod za aktualne teme vsakega obravnavanega področja. Slogan “Prihodnost dela pri Seat-u” je služil kot osnova za analizo štirih področjih z možnostjo izboljšanja: kultura in vodenje, razvoj in izobraževanje, plačilo in storilnost ter delovne metode.

digitalna-predstavitev-modela

Xavier Ros, ki je kot podpredsednik družbe Seat odgovoren za področje kadrov, se je pozneje srečal z nekaterimi milenijci, ki so na delavnici sodelovali. “24 % od Seat-ovih 14.000 zaposlenih je milenijcev in spremljamo jih z velikim zanimanjem,” je na sestanku povedal Ros.

“Za podjetje, ki je v obdobju temeljite digitalne transformacije, so naši milenijci ključnega pomena pri oblikovanju podjetja prihodnosti. To je jasna strategija, ki jo trenutno uvajamo, z ozirom na dejstvo, da je 53 % ljudi, ki smo jih zaposlili v letu 2015, mlajših od 30,” je dodal.

Kako bo potekalo delo v Seat-u v prihodnje

Najmlajši zaposleni v podjetju največji pomen pripisujejo digitalizaciji na vseh nivojih, kar pomeni dostop do tehnologij in povezljivosti z uporabo kolaborativnih tehnologij ter večjo fleksibilnost delovnih metod, mobilnost, povezanost posameznih področij ali manj izrazito hierarhično strukturo. Izpostavljen je bil tudi velik pomen motivacije, ki se v tem primeru nanaša na strokovni razvoj in nenehno digitalno izobraževanje na vseh področjih. Po mnenju milenijske generacije je veliko pozornosti treba nameniti raznolikosti in delu na uspešnih produktih, pozitivno pa so pozdravili tudi uporabo integracijskih sistemov v internih procesih. Poslovne vrednote, ki so pomembne za Seat-ove milenijce, so transparentnost, sodelovanje, preprostost, dostopni nadrejeni, ki so med seboj tesno povezani; način dela pa bi moral biti hiter in prilagodljiv in bi moral vključevati prosto dostopne sisteme.

Neprestano aktivno poslušanje

Facebook stran Seat-ovih milenijcev je danes “živo orodje” podjetja, ki nadaljuje z razvojem projektov, za katere je bila pobuda dana na delavnici, in širi nove ideje.