"Zelena obvestila" JP LPT d.o.o. neskladna z zakonodajo

Aktualno, Zanimivosti

Ljubljančani smo zadnje čase kar navajeni, da je mesto postalo veliko podjetje, ki na vsakem koraku išče dobiček. Mnogokrat na meščanom povsem neprimeren način in brez prave zakonske ali celo ustavne podlage. Tokrat smo na željo naših bralcev preučili skladnost obvestil JP LPT. To podjetje namreč upravlja s kar 10.900 parkirnih mest, od tega 6.200 parkirnih […]

Obvestila JP LPT so postala dober vir prihodkov

Ljubljančani smo zadnje čase kar navajeni, da je mesto postalo veliko podjetje, ki na vsakem koraku išče dobiček. Mnogokrat na meščanom povsem neprimeren način in brez prave zakonske ali celo ustavne podlage. Tokrat smo na željo naših bralcev preučili skladnost obvestil JP LPT. To podjetje namreč upravlja s kar 10.900 parkirnih mest, od tega 6.200 parkirnih mest ob cestiščih. Odlok lokalne skupnosti namreč po ustavi ne more veljati nad zakonom in nadzor, izveden po tem postopku je neustaven in nezakonit. 

Javno podjetje ljubljanska parkirišča in tržnice (JP LPT) in ga v zelenih kuvertah lepijo na vetrobranska stekla vozil je razburilo mnoge Ljubljančane. Prihaja do bizarnih primerov, ko kontrolor ob vozilu čaka, da poteče parkirni čas in takoj po poteku napiše obvestilo. Dogajajo se primeri, ko se ljudje vrnejo s parkirnim listkom (ker parkomat ni v neposredni bližini) in je v tej minutki ali dveh že pristopil kontrolor in napisal obvestilo. Mestna občina je tako očitno našla odličen način za zapolitev praznega občinskega proračuna svojih podjetij. Za mnenje o postopku smo vprašali Zavod UP, ki se ukvarja z upravnimi postopki in je za nas podrobno preučil zakonodajo iz tega področja.

Obvestila JP LPT so postala dober vir prihodkov

Obvestila JP LPT so postala dober vir prihodkov

Obvestilo o prekršku ni pravni akt

“Obvestilo o prekršku, ki ga v zeleni plastični ovojnici pustijo delavci LPT d.o.o. na avtomobilskem steklu domnevnih storilk in storilcev prekrška, samo po sebi ni pravni akt in je kot tak popolnoma nepotreben kos smeti, za nameček pa je še sporna zakonitost izdajanja tega obvestila oz. izvajanja samega nadzora kot takega s strani nepooblaščenih oseb. LPT d.o.o. je nosilec javnega pooblastila na podlagi Odloka o urejanju javnih parkirišč, v katerem je izrecno določeno, da opravljajo tudi nadzor nad izvajanjem Odloka o cestnoprometni ureditvi (npr. o obveznosti plačevanja parkirnine). Taka določba je neskladna z določbo 61. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (ki ga je izdal isti organ!) in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ki določa, da je pristojno za nadzor nad izvajanjem določb odloka lahko le občinsko redarstvo,” nam je sporočila pravna služba.

Ker so nosilci javnih pooblastil zavezani kogentnemu pravu (ius cogens) oziroma z drugimi besedami, smejo in morejo početi le tisto, kar je izrecno predpisano, je zanimivo njihovo ravnanje, ki je v nasprotju s 15. členom Zakona o pravilih cestnega prometa. Ker Ustava Republike Slovenije v svojem 2. členu določa, da je Slovenija pravna in socialna država, in ker vemo, da pojem pravna država vsebuje tudi predvidevanje t.i. hierarhije pravnih aktov (8. in 153. člen Ustave), lahko zaključimo, da je izvajanje kontrole plačila parkirnine s strani delavcev LPT d.o.o. sicer res določeno z občinskim odlokom, vendar odlok lokalne skupnosti ne more veljati nad zakonom, tako da je po našem mnenju, opravljanje nadzora s strani t.i. kontrolorjev nezakonito.

Parkiranje v Ljubljani je za občino postalo velik posel

Parkiranje v Ljubljani je za občino postalo velik posel

Stališče Javnega podjetja LPT.

Zakon o prekrških sicer predvideva začetek postopka tudi na pisni predlog oškodovanca, tako da strogo formalistično gledano (tako je stališče LPT d.o.o.) nastopajo ti kontrolorji v vlogi oškodovanca po Zakonu o prekrških, ki le podajo predlog za postopek pristojnemu organu, t.j. Mestno redarstvo. Mestno redarstvo nato izvede hitri postopek o prekršku in zbere dodatna obvestila in dokaze o prekršku. Vendar mora mestno redarstvo mora zbrati še dodatna obvestila in dokaze o postopku, kar je del, ki po sodni praksi vedno pade. Mestno redarstvo namreč popolnoma zaupa kontrolorjem podjetja v mestni lasti in svojega dela ne opravlja.

Torej v primeru, ko na steklu najdete »zeleno obvestilo«, počakajte na morebiten prejem odločbe o prekršku s strani pristojnega organa in se nato pritožite. Ne pozabite, vedno je pametno zaupati pisanje pritožbe strokovnjaku, da si ne nakopljete samo dodatnih stroškov in nejevolje.

Preberite si celotno analizo zakonodaje in mnenje Zavoda UP o teh primerih.

Vroča debata je tudi na največjem slovenskem forumu – “Starševski čvek“.