Že poznate nove prometne znake in talne označbe?

Zanimivosti

Sprejet je bil nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki se bo začel postopoma uporabljati v mesecu juliju, prinaša pa določene novosti oziroma posamezne nove rešitve s področja prometnih znakov. Nekaj novosti je tudi na področju talnih označb. Splošni rok za uskladitev signalizacije je 10 let, za talno signalizacijo 4 leta, izjema je […]

Sprejet je bil nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki se bo začel postopoma uporabljati v mesecu juliju, prinaša pa določene novosti oziroma posamezne nove rešitve s področja prometnih znakov. Nekaj novosti je tudi na področju talnih označb.

Splošni rok za uskladitev signalizacije je 10 let, za talno signalizacijo 4 leta, izjema je le znak za hitro cesto, ki se začne uporabljati takoj.

Primer sprememb

www.mzi.gov.si

Vir: www.mzi.gov.si