Volkswagen v 2012 dosegel etapne cilje

Aktualno

Volkswagen se je v letu 2012 uspešno soočal z izzivi, ki so jih prinesle težavne tržne razmere, tako da je zabeležil rekordne rezultate na področju prodaje, prometa in dobička. “Tudi pri Volkswagnu občutimo veter iz nasprotne strani – še posebej v Evropi. A kljub temu ostajamo prepričani vase,” je na predložitvi bilance za poslovno leto […]

Volkswagen se je v letu 2012 uspešno soočal z izzivi, ki so jih prinesle težavne tržne razmere, tako da je zabeležil rekordne rezultate na področju prodaje, prometa in dobička. “Tudi pri Volkswagnu občutimo veter iz nasprotne strani – še posebej v Evropi. A kljub temu ostajamo prepričani vase,” je na predložitvi bilance za poslovno leto 2012 dejal prof. dr. Martin Winterkorn, predsednik uprave delniške družbe Volkswagen.

Brez težav premaga razdalje do 150 km.

Tale brez težav premaga razdalje do 150 km.

Koncern Volkswagen v preteklem poslovnem letu ni dosegel prepričljivih rezultatov samo pri poslovanju, temveč je do cilja uspešno pripeljal tudi številne strateške projekte: od 1. avgu­sta spada znamka Porsche v celoti pod okrilje Volkswagna, v družino koncernskih znamk pa so vključili tudi Ducati – legendarno znamko motornih koles. Vodilnemu avtomobilskemu koncernu pritiče tudi uspešno poslovanje z gospodarskimi vozili: temelje za to so postavili s povezavo med znamkami MAN, Scania in Volkswagen Gospodarska vozila. Na področju osebnih vozil se je leta 2012 z uvedbo prečnega modularnega sistema začelo novo obdob­je. Poleg tega si je Volkswagen kot prvi proizvajalec avtomobilov za cilj zastavil zmanjšanje emisij CO2 na 95 g/km do leta 2020.

Tudi finančni direktor Hans Dieter Pötsch je zadovoljen z letom 2012. “Nadaljevali smo našo uspešno zastavljeno pot in z visoko rentabilnostjo smo naš tržni položaj še bolj utrdili,” je povedal in še dodal: “Čedalje večja prisotnost na vseh pomembnih tržiščih, odličen port­felj znamk, privlačna produktna paleta in raznolike ponudbe s področja finančnih storitev v kombinaciji z našo finančno trdnostjo in vizionarskim vodenjem družbe prispevajo k siste­matičnemu uresničevanju strategije 2018.”

Rezultati koncerna za leto 2012

volkswagen beetle cabriolet 2013V poslovnem letu 2012 se je promet koncerna Volkswagen izboljšal za 20,9 % in je dosegel 192,7 (lansko leto: 159,3) milijarde EUR. Dobiček iz poslovanja koncerna se je povzpel na rekordnih 11,5 (11,3) milijarde EUR. V koncernskem dobičku iz poslovanja ni zajet soraz­mer­ni delež dobička iz poslovanja kitajskih partnerskih podjetij v višini 3,7 (2,6) milijarde EUR. Ta podjetja so konsolidirana po kapitalski metodi, zato je njihov dobiček prikazan v finančnem dobičku koncerna, ki je v preteklem letu zrasel za 6,3 milijarde na 14 milijard EUR. Izboljšanje finančnega dobička je v največji meri rezultat nedenarnih vrednostnih papirjev v višini 12,3 milijarde EUR iz zadnjega ovrednotenja nakupnih/prodajnih opcij v zvezi s Porschejem dne 31. julija 2012 in novega ovrednotenja že prevzetih Porschejevih deležev z dnevom odkupa preostalih deležev. Skupno se je koncernski dobiček pred davkom v preteklem letu povečal za okrog 6,6 milijarde EUR, na 25,5 milijarde EUR. Po plačilu davkov je dobiček znašal 21,9 (15,8) milijarde EUR.

Glede na uspešno poslovanje bosta upravni odbor in nadzorni svet na letni skupščini 25. aprila 2013 predlagala zvišanje vrednosti dividende, in sicer na 3,50 (3,00) EUR za navadno in na 3,56 (3,06) EUR za prednostno delnico.

Donos kapitalske naložbe je na področju avtomobilizma predvsem zaradi večje vsote investiranega premoženja znašal 16,6 %, kar je nekoliko manj kot leto poprej (17,7 %), a veliko več od lastne minimalne stopnje donosa v višini 9 odstotkov. Na področju finančnih storitev se je donos kapitalske naložbe minimalno zmanjšal na 13,1 (14,0) %. “Naš cilj je, da zagotovimo trajno dobre rezultate. Zato bomo pazili, da se bo rentabilnost v vseh regijah tudi v prihodnje povečevala in da bomo vstopali na nove rastoče trge,” je povedal Pötsch.

Neto likvidnost na področju avtomobilizma je konec decembra 2012 znašala 10,6 (konec 2011: 17,0) milijarde EUR in tako ostaja na solidni ravni. To koncernu zagotavlja potrebno finančno trdnost in fleksibilnost za dosledno uresničevanje strategije 2018. Zmanjšanje likvidnosti je med drugim rezultat popolne integracije avtomobilskega poslovanja družbe Porsche, nakupa družbe Ducati in povečanja deleža v družbi MAN SE. Delež investicij v osnovna sredstva se je povečal za 0,4 odstotne točke, na 5,9 %. Volkswagen je poleg naložb v proizvodne lokacije investiral predvsem v širitev in ekološko usmeritev modelske palete ter v uvedbo modularne zasnove avtomobilskih konceptov.

Znamke in poslovna področja

Kljub neugodnim razmeram je koncern Volkswagen v letu 2012 presegel tržne trende in je v skoraj vseh pomembnih regijah izboljšal svoje rezultate. Prodaja se je izboljšala za 12,2 %, na 9,3 milijona vozil. Njihov delež v svetovni prodaji osebnih vozil se je tako povečal na 12,8 (12,3) %. 

Kupcem je bilo prodanih 5,7 milijona osebnih vozil znamke Volkswagen, kar je za 12,7 % več kot leto poprej. Dobiček iz poslovanja znamke Volkswagen Osebna vozila je bil tudi zaradi stroškov priprav za prehod na prečni modularni sistem in zagonskih stroškov za novi Golf za 4,1 % nižji kot leto prej in je znašal 3,6 (3,8) milijarde EUR.

Za znamko Audi je bilo leto 2012 z 1,5 (1,3) milijona prodanimi vozili znova rekordno. Dobiček iz poslovanja se je povečal za 0,6 %, na 5,4 (5,3) milijarde EUR. Operativna donosnost prihodkov od prodaje je znašala 11,0 (12,1) %. 

Prodaja znamke ŠKODA se je povečala za 6,8 %, na 939.000 (879.000) vozil. Dobiček iz poslovanja je znašal 712 (743) milijonov EUR, zaradi tržnih razmer je bil torej nekoliko nižji od prejšnjega.

Pri znamki SEAT je prodaja v letu 2012 zdrsnila za 8,3 %, na 321.000 (350.000) vozil. Dobiček iz poslovanja se je izboljšal za 69 milijonov EUR, na -156 milijonov EUR.

Bentley je prodal 8.510 (7.003) vozil, kar je za 21,5 % več kot leta 2011. Dobiček iz poslovanja se je povzpel na 100 (8) milijonov EUR.

Proizvajalec športnih avtomobilov Porsche je v obdobju popolne konsolidacije (po 1. avgu­stu 2012) prodal 60.000 vozil in je tako v petih mesecih dosegel dobiček iz poslovanja v višini 946 milijonov EUR.

Znamka Volkswagen Gospodarska vozila je prodala 550.000 (529.000) vozil (porast za 4,1 %). Njihov dobiček iz poslovanja se je zmanjšal za 6,1 %, na 421 (449) milijonov EUR.

Scania je zabeležila 15,9-odstotni upad v obsegu prodaje; prodanih je bilo 67.000 (80.000) tovornjakov in avtobusov. Dobiček iz poslovanja se je zmanjšal z 1,4 milijarde EUR na 930 milijonov EUR. 

Znamka MAN je prodala 134.000 tovornih vozil in avtobusov ter zabeležila dobiček iz poslovanja v višini 808 milijonov EUR.

S finančnimi storitvami je Volkswagen v letu 2012 dosegel dobiček iz poslovanja v višini 1,4 (1,2) milijarde EUR. Na globalni ravni so sklenili 3,8 milijona novih pogodb za financiranje, leasing in servisiranje/zavarovalnih pogodb, kar je 21,0 % več kot v predhodnem letu.

Napovedi

volkswagen golf gtd 2013V leto 2013 je Volkswagen kljub vse hujši konkurenci in težavnim gospodarskim razmeram vstopil kot močna družba. V prvih dveh mesecih so v svetovnem merilu prodali 1,4 milijona vozil (brez znamk MAN in Scania). 8,3-odstotna rast koncerna je s tem presegla rast skup­nega trga. “Volkswagen ima vse, da bo tudi v spremenjenih pogojih lahko posloval tako uspešno kot v preteklih letih,” je dejal Winterkorn in dodal: “Koncern Volkswagen želimo do leta 2018 pripeljati do vodilnega položaja v avtomobilski industriji – rentabilno, trajnostno in dolgoročno.” Znamke koncerna Volkswagen bodo v letu 2013 predstavile veliko novih, privlačnih modelov, ki bodo prispevali k temu, da bo družba svoj močni položaj na svetovnih trgih še bolj utrdila. 

Winterkorn je prepričan, da se bo koncern Volkswagen razvijal bolje kot skupni trg in da se bo obseg prodaje še povečal. Vendar pa se niti Volkswagen ne more povsem izogniti močni konkurenci in z njo povezanim obremenitvam. Pozitivne učinke na strukturo stroškov v koncernu naj bi v veliki meri imel modularni sistem, ki ga kontinuirano uvajajo v vse več modelskih serij. Realizacija prometa koncerna Volkswagen naj bi v letu 2013 presegla lansko vrednost. 

Glede na to, da okvirni gospodarski pogoji ostajajo negotovi, so si za dobiček iz poslovanja v letu 2013 za cilj zadali enak nivo kot v lanskem letu. Pozitivnim učinkom privlačne model­ske palete in močnemu položaju na trgu lahko škodita vse hujša konkurenca in trg, ki prinaša veliko izzivov. Sistematična stroškovna in naložbena disciplina ter nenehna optimizacija procesov ostajata temeljna elementa strategije 2018.