Volkswagen nadaljuje uspešno v prvem polletju 2012

Aktualno

"S potekom poslovanja v prvih šestih mesecih smo lahko zadovoljni," je ob predstavitvi polletnega finančnega poročila dejal prof. dr. Martin Winterkorn, predsednik uprave družbe Volkswagen AG. "Naš trden položaj na svetovnih trgih nam bo pomagal…"

Koncern Volkswagen je v prvem polletju 2012 kljub vse večjim izzivom na številnih avtomobilskih trgih uspešno nadaljeval s pozitivno rastjo poslovanja.
 

“S potekom poslovanja v prvih šestih mesecih smo lahko zadovoljni,” je ob predstavitvi polletnega finančnega poročila dejal prof. dr. Martin Winterkorn, predsednik uprave družbe Volkswagen AG. “Naš trden položaj na svetovnih trgih nam bo pomagal, da bomo kljub težkim pogojem presegli razvoj skupnega trga,” je dodal Winterkorn.

6F3D0220-3DBB-11E1-B2A5-898366B94067
 
Obseg prometa koncerna Volkswagen se je v prvih šestih mesecih glede na enako obdobje lani povečal za 22,6 odstotkov na 95,4 (1. polletje 2011: 77,8) milijarde EUR. Poslovni izid iz rednega poslovanja je večji za 6,7 odstotkov in znaša 6,5 (6,1) milijarde EUR. Operativna donosnost prometa je po šestih mesecih tako kot v prvem četrtletju 2012 znašala v 6,8 (7,8) odstotkov. V poslovnem izidu iz rednega poslovanja ni zajet sorazmerni delež polletnega poslovnega izida iz rednega poslovanja kitajskih partnerskih podjetij v višini 1,8 (1,2) milijarde EUR. Ta podjetja so konsolidirana “at equity” in so zato upoštevana v finančnem izidu. Poleg dobrega razvoja poslovanja partnerskih podjetij na Kitajskem se tu kaže tudi boljši rezultat podjetja Porsche Zwischenholding GmbH. Poleg tega je na finančni izid pozitivno vplivala tudi aktualizacija terminsko vezane ocene pravic za prodajne in nakupne opcije podjetja Porsche Zwischenholding GmbH. Dobiček pred davki je v prvem polletju tako dosegel 10,1 (8,2) milijarde EUR, ker je 22,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dobiček po obdavčitvi je narastel za 35,9 odstotka na 8,8 (6,5) milijarde EUR.
 
S poslovanjem v prvem polletju je bil zadovoljen tudi vodja financ Hans Dieter Pötsch. “Glede na nezanesljivo gospodarsko situacijo smo z doseženimi rezultati, izboljšano strukturo stroškov in vodilno vlogo na tehnološkem področju dobro pripravljeni na prihodnje izzive,” je dejal Pötsch in poudaril: “Naši ukrepi za finančno stabilnost se obrestujejo bolj kot kdajkoli doslej.”