Skupina Bosch povečuje prodajo in marže

Poslovno

Preliminarni podatki kažejo, da se je prodaja skupine Bosch v letu 2014 povečala za 6,2 odstotka, in sicer na 48,9 milijarde evrov. Po uskladitvi z učinki tečajnih razlik je prodaja zrasla za približno 7,2 odstotka. Učinki tečajnih razlik pa so na prodajne rezultate negativno vplivali v višini 500 milijonov evrov. Tudi dobavitelj tehnologije in storitev je povečal svoj dobiček […]

Preliminarni podatki kažejo, da se je prodaja skupine Bosch v letu 2014 povečala za 6,2 odstotka, in sicer na 48,9 milijarde evrov. Po uskladitvi z učinki tečajnih razlik je prodaja zrasla za približno 7,2 odstotka.

Učinki tečajnih razlik pa so na prodajne rezultate negativno vplivali v višini 500 milijonov evrov. Tudi dobavitelj tehnologije in storitev je povečal svoj dobiček v letu 2014. Po preliminarnih podatkih je dobiček iz poslovanja pred obrestmi in davki (EBIT) Skupine Bosch znašal skoraj tri milijarde evrov, z EBIT maržo v višini približno 6,1 odstotka. To je približno eno odstotno točko boljše od vrednosti za 2013, prilagojene za enkratne in posebne učinke. “Kljub težkim gospodarskim razmeram smo uspeli doseči svoje poslovne cilje za leto 2014,” je povedal dr. Volkmar Denner, predsednik upravnega odbora družbe Robert Bosch GmbH.

bosch_poslovno

V Severni Ameriki se je prodaja od prejšnjega leta povečala za okoli 8,6 odstotka. Po uskladitvi z učinki tečajnih razlik je prodaja zrasla za skoraj deset odstotkov. V Južni Ameriki je prodaja po uskladitvi z učinki tečajnih razlik v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko upadla. Nominalno je prodaja v primerjavi z letom 2013 upadla za več kot 10 odstotkov. V Evropi je prodaja dobaviteljev tehnologije in storitev kljub gospodarskim težavam v regiji zrasla za približno 2 odstotka. V svetovnem merilu je 31. decembra 2014 delovna sila Skupine Bosch znašala okoli 290.000 sodelavcev. To je okoli 9.100 ljudi več kot prejšnje leto.