Renault v začetku leta uspešno

Aktualno

Prihodki Skupine Renault so v prvem četrtletju znašali 10,431 milijarde evrov, kar je za 15 odstotkov več kot v enakem obdobju 2010. Skupina je v minulem četrtletju prodala rekordnih 692.607 vozil (za 5,8 odstotkov več), predvsem zahvaljujoč…

B05C9312-5AE3-11E0-9A77-B93766B94067Prihodki Skupine Renault so v prvem četrtletju znašali 10,431 milijarde evrov, kar je za 15 odstotkov več kot v enakem obdobju 2010.  Skupina je v minulem četrtletju prodala rekordnih 692.607 vozil (za 5,8 odstotkov več), predvsem zahvaljujoč rasti trgov izven Evrope (Brazilija, Turčija in Rusija). 

 
V skladu z napovedmi je Renault v dveh obrokih (februarja in aprila) predčasno vrnil preostanek od 2 milijard evrov posojila, ki mu ga je aprila 2009 odobrila francoska vlada.
 
Podjetje potrjuje cilj za avtomobilsko dejavnost v letu 2011: prosti denarni tok preko 500 milijonov evrov.
 
“Rezultati prvega četrtletja so dobri. K temu so na eni strani pripomogli krepkejši trgi, na drugi pa naše dobre komercialne aktivnosti. V teh okoliščinah je Skupina sposobna absorbirati predviden vpliv morebitnih omejitev v dobavah in potrditi ciljni prosti denarni tok za leto 2011,” je pojasnil Carlos Ghosn, predsednik in generalni direktor Renaulta.
 
REKORDNA PRODAJA ZARADI RASTI TRGOV IZVEN EVROPE
 
Na svetovnem trgu je v prvem četrtletju prodaja zrasla za 7,2 odstotka, Skupina Renault pa je prodala 692,607 vozil, kar je za 5,8 odstotka več kot v prvem četrtletju 2010.
 
V Evropi je prodaja Skupine upadla za 3,7 odstotka, celoten trg pa za 1,0 odstotek. Glavni razlog za to so bile predvsem težave z dobavami. To je bilo še posebno občutno v Franciji: na zelo dinamičnem trgu, ki je zaradi zaključne faze subvencij narasel za 8,8 odstotka, je prodaja Skupine upadla za 0,5 odstotka.
 
Znamka Renault se je z 8,9-odstotnim tržnim deležem v prodaji osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil v Evropi uvrstila na drugo mesto, kar je za eno mesto višje kot v prvem četrtletju 2010. Prodaja lahkih gospodarskih vozil (LGV) Renault je zrasla za 12,0 odstotka, okrevajoč celoten trg pa za 8,6 odstotka. Renault se je s 15,4-odstotnim tržnim deležem utrdil na vodilnem mestu v prodaji LGV. Izven Evrope je prodaja Skupine v prvem četrtletju zrasla za 26,6 odstotka na rekordnih 259.308 vozil. Njen delež v skupni prodaji Skupine je dosegel že 37 odstotkov, kar je za 6 odstotnih točk več kot v enakem obdobju leta 2010. 
 
Na območju Evrazija je zahvaljujoč uspehu novih izdelkov, še posebno Sandera, prodaja Skupine narasla za 88,2 odstotkov, skupen trg pa za 66,4 odstotka. Skupina je v Rusiji dosegla 6-odstoten tržni delež, kar je za 0,5 odstotne točke več kot v prvem četrtletju 2010. 
 
Na območju Evromed je prodaja narasla za 33,0 odstotkov, trgi pa za 37,0 odstotka, vendar so bile med državami precejšnje razlike. Skupina je, na primer, dobro poslovala v Turčiji, kjer je prodaja poskočila za 120,0 odstotkov, tržni delež pa za 3,3 odstotne točke, zahvaljujoč predvsem uspehu modelov Mégane in Fluence. Po drugi strani je prodaja v Romuniji upadla za 27,1 odstotka, trg pa se je skrčil za 15,0 odstotkov. 
 
Na območju Amerik, kjer je skupna prodaja zrasla za 12,6 odstotka, je Skupina dosegla nova rekorda tako pri prodajnih količinah (35,3-odstotna rast) kot tudi pri tržnem deležu (6 odstotkov oz. za 1 odstotno točko več kot v prvem četrtletju 2010). Brazilija je postala že tretji največji trg Skupine.
 
Na območju Azija/Afrika je ob 3,5-odstotni rasti trgov prodaja Skupine upadla za 2,3 odstotka. V Južni Koreji je Renault Samsung Motors ujet v nemilo primerjavo z izjemno uspešnim prvim četrtletjem 2010, hkrati pa je pod udarom močne ofenzive tekmecev na trgu.
 
VELIKA RAST PRIHODKOV
 
Prihodki Skupine so v prvem četrtletju 2011 zrasli za 15,0 odstotkov na 10,431 milijarde evrov.
 
Prihodki iz avtomobilske dejavnosti so zrasli za 15,3 odstotka (oz. za 14,0 odstotka brez učinkov tečajnih sprememb). Takšno izboljšanje v primerjavi s prvim četrtletjem 2010 velja pripisati predvsem večji prodaji novih vozil, izboljšani mešanici prodanih izdelkov in večjemu obsegu prodaje vozil, sestavnih in pogonskih sklopov partnerskim podjetjem.
 
Prihodki iz dejavnosti financiranja prodaje so v prvem četrtletju 2011 narasli za 8,4 odstotka. Število novih pogodb za RCI Banque (253.109) je glede na enako obdobje lani naraslo za 11,3 odstotka, povprečna vrednost izdanih posojil pa je znašala 22 milijard evrov, kar je za 7,3 odstotka več kot v prvem četrtletju 2010.
 
FINANČNI POLOŽAJ SE KREPI
 
V prvem četrtletju je Skupina nadaljevala svojo finančno aktivnost s pomočjo RCI Banque, ki je na trgih zbrala 2 milijardi evrov. V skladu z napovedmi je Renault v dveh obrokih (februarja in aprila) predčasno vrnil preostanek od 2 milijard evrov posojila, ki mu ga je aprila 2009 odobrila francoska vlada. Ob koncu marca 2011 je imela avtomobilska dejavnost za 4 milijarde evrov neizkoriščenih odobrenih posojil pri prvovrstnih bančnih ustanovah. Hkrati je imela RCI Banque v odobrenih neizkoriščenih posojilih, razpoložljivem premoženju pri Evropski centralni banki in v gotovini na voljo 6,5 milijarde evrov.
 
PRIČAKOVANJA
 
Rezultati Skupine za prvo četrtletje 2011 presegajo v začetku leta objavljena pričakovanja. Ob tem, da je bila oskrba z določenimi deli že v prvem četrtletju precej napeta, je potres na Japonskem pritisk na oskrbne verige svetovne avtomobilske industrije še povečal in bi lahko povzročil upočasnitev proizvodnje v naslednjih mesecih.
 
Pričakovan začasen učinek te upočasnitve za sedaj ne vpliva na cilje Skupine za celo leto 2011 (naj spomnimo, da ima Renault v lasti 43,4-odstoten delež Nissana, kar je ustrezno upoštevano tudi v poslovnih izkazih ter morebitne vplive japonske naravne katastrofe na njihovo poslovanje bo objavil Nissan), v katerem naj bi Renault dosegel večje prodajne količine in prihodke kot leta 2010 krčenju svetovnega trga navkljub. Skupina cilja na prosti denarni tok preko 500 milijonov evrov v avtomobilski dejavnosti, za raziskave in razvoj ter naložbe pa naj bi namenili blizu 9 odstotkov prihodkov.