Pozor: Goljufije na avtomobilskih servisih

Zanimivosti

Janez je imel prometno nesrečo. Poškodovano vozilo je odpeljal na manjši zasebni servis, ta pa je po popravilu zavarovalnici poslal račun za opravljeno storitev. V postopku reševanja škode je bilo pri pregledu računov zamenjanih rezervnih delov ugotovljeno, da so računi servisa ponarejeni, v Janezovo vozilo pa so bili namesto dogovorjenih originalnih delov vgrajeni ukradeni rabljeni […]

Janez je imel prometno nesrečo. Poškodovano vozilo je odpeljal na manjši zasebni servis, ta pa je po popravilu zavarovalnici poslal račun za opravljeno storitev.

V postopku reševanja škode je bilo pri pregledu računov zamenjanih rezervnih delov ugotovljeno, da so računi servisa ponarejeni, v Janezovo vozilo pa so bili namesto dogovorjenih originalnih delov vgrajeni ukradeni rabljeni deli. Gre za resničen primer zavarovalniške goljufije, zaradi katerih vsak Slovenec po ocenah letno plačuje 80 evrov višjo premijo.

Podobni so tudi primeri, ko izvajalci popravila na računih za zavarovalnico obračunavajo nove nadomestne dele. Sodelavci službe za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar (SPORP) v Zavarovalnici Triglav so pri kontrolah avtomobilskih servisov, ki popravljajo škodo na vozilih, ugotovili, da so bili deli vozil le popravljeni in ne zamenjani. Strošek popravila vozil je bil tako bistveno nižji od zneska, ki ga je plačala zavarovalnica. Ali, kar je še huje, stranke so na servisu prevzele nestrokovno popravljene avtomobile, kar ima lahko resne posledice za varnost voznika in sopotnikov.

Dobrodošla pomoč strank

V Zavarovalnici Triglav ugotavljajo, da zavarovalniške goljufije še vedno prevladujejo v primerjavi z drugimi vrstami prevar. Število tovrstnih prevar je sicer v primerjavi z vsemi obravnavanimi sumi razmeroma majhno. Toda če do goljufij pride, je običajno oškodovanih več strank, odkrivanje nepravilnosti pa lahko traja precej dolgo.

»Zelo pomembno je sodelovanje zavarovancev. V preiskavah smo sume prevar največkrat potrdili ravno s pomočjo strank, ki smo jim zagotovili dodatni pregled vozila na neodvisnem pooblaščenem servisu. Pomagamo si tudi z naprednimi računalniškimi orodji, s katerimi analiziramo posamezni sum prevare in ugotavljamo povezane primere. Na ta način je enostavneje raziskati tudi razsežnost goljufij servisov in morebitne povezave z drugimi osebami,« je povedal Janez Obaha, ki je v Zavarovalnici Triglav odgovoren za področje raziskovanja prevar.

Napaka, ki pomeni mejo med življenjem in smrtjo

Problem prevar predvsem na nepogodbenih avtomobilskih servisih je, da se pogosto dogajajo brez vednosti strank, te pa jih same težko pravočasno odkrijejo. Nestrokovno popravljeno vozilo ali neustrezni rezervni deli lahko privedejo najmanj do tega, da bo lahko kmalu potrebno novo popravilo. To pa stranki povzroči nove stroške, ki jih bo morala kriti sama.

»Največja težava je nestrokovno vgrajena rabljena varnostna oprema, kot so varnostne blazine in pasovi. Zakasnitev proženja varnostne blazine le za nekaj desetink sekunde lahko pomeni mejo med življenjem in smrtjo. V ta kontekst lahko štejemo še elemente, ki pomembno vplivajo na vozne lastnosti vozila, kot so deli v sistemu za krmiljenje vozila ali zavorni sistem in njegovi sestavni deli,« pojasnjuje Damir Dragar, direktor službe za avtomobilske škode pri Zavarovalnici Triglav.

Najboljši način, da se izognete tovrstnim poskusom prevar, je, da za popravilo vozila izberete pooblaščeni servis, s katerim ima zavarovalnica sklenjeno pogodbo. Mreža pogodbenih serviserjev Zavarovalnice Triglav obsega več kot 500 servisov po Sloveniji. Pri teh zavarovalnica lahko preverja kakovost in zanesljivost opravljenih storitev in jamči za strokovnost popravila. V Zavarovalnici Triglav sicer zabeležijo skoraj 100.000 škod na vozilih letno. Okoli 70 odstotkov teh popravil je opravljenih na pogodbenih servisih.

Prevare so kaznivo dejanje

V Zavarovalnici Triglav že več let aktivno delujejo na področju preprečevanja, odkrivanja in raziskovanja prevar, saj želijo preprečiti negativne učinke za poštene zavarovance. Zavarovalniške goljufije namreč posredno zvišujejo premije za vse, po ocenah zavarovalnice zaradi nepoštenja manjšine vsak Slovenec letno plačuje 80 evrov višjo premijo. Pri tem opažajo, da so najpogostejši poskusi prevar na področju avtomobilskih škod, kamor sodijo tudi omenjene prevare na avtomobilskih servisih.

»Če sumite, da popravilo vašega vozila ni bilo strokovno opravljeno, se za pomoč lahko obrnete na cenilca zavarovalnice ali službo za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar prek e-pošte [email protected] oziroma telefona 01 47 47 080. Na spletni strani www.triglav.eu/sl/prijaviprevaro lahko oddate tudi anonimno prijavo suma prevare,« svetuje Obaha in dodaja, da v Zavarovalnici Triglav zaznavajo tudi primere nagovarjanja zavarovancev k sodelovanju v takih prevarah.

Priložnost za hiter zaslužek je mamljiva, a se ob tem marsikdo ne zaveda, da gre pravzaprav za zavarovalniško goljufijo, ki jo Kazenski zakonik (KZ-1, 211. člen) opredeljuje kot kaznivo dejanje.

Bela knjiga o zavarovalniških goljufijah

Zavarovalnica Triglav je v sklopu mednarodnega tedna ozaveščanja, odkrivanja in preprečevanja prevar (Fraud Awareness Week), ki poteka med 15. in 21. novembrom, pripravila belo knjigo na temo zavarovalniških goljufij. Namen je ozavestiti ljudi ter pustiti trajno sled na področju ozaveščanja splošne in tudi interne javnosti o zavarovalniških goljufijah.

Z objavo dokumenta, ki ga najdete na spletni strani triglav.eu, je Triglav postal prva zavarovalnica, ki tako interno kot tudi eksterno zavarovalniške goljufije izpostavlja kot resen izziv in mu namenja pozornost. V beli knjigi o zavarovalniških goljufijah z naslovom »Previdno, ker videz vara« so med drugim predstavljene najpogostejše vrste zavarovalniških goljufij, skupine goljufov, ključni podatki v zvezi z odkrivanjem prevar v Zavarovalnici Triglav in nekatere sheme prevar.

Po izboru uredništva