Opel se pridružuje skupini PSA (Peugeot-Citroen-DS)

Poslovno

General Motors Co. (GM) in PSA Groupe sta objavila novico o sklenitvi dogovora o nakupu Opla.

Opel Intellilux

General Motors Co. (GM) in PSA Groupe sta objavila novico o sklenitvi dogovora, po katerem bodo evropske finančne dejavnosti družbe GM in filiala Opel/Vauxhall družbe GM pridružene skupini PSA v okviru transakcije, ki prvo znamko ocenjuje na 1,3 milijarde evrov, drugo pa na 0,9 milijarde evrov.

Po pridružitvi znamk Opel/Vauxhall, ki sta v letu 2016 realizirali za 17,7 milijard evrov prometa, bo skupina PSA postala drugi največji evropski proizvajalec avtomobilov s 17-odstotnim tržnim deležem.

Pospešitev preoblikovanja družbe GM in sprostitev vrednosti

Pri družbi GM nas izjemno veseli, da nam je uspelo skupaj z našimi cenjenimi kolegi pri podjetju Opel/Vauxhall in s skupino PSA dobiti novo priložnost za izboljšanje dolgoročne uspešnosti naših podjetij, ki bo temeljila na uspehu našega predhodnega zavezništva,” je izjavila Mary T. Barra, generalna direktorica GM.

Okrepitev obeh podjetij na dolgi rok

S tem prevzemom bo skupina PSA uspela ustvariti prihranke velikega obsega in realizirati sinergije na področju nabave, proizvodnje ter raziskav in razvoja. Pričakovati je, da bodo sinergije do 2026 na letni ravni znašale 1,7 milijard evrov, od tega naj bi bil velik del realiziran že do leta 2020 in da bodo pripomogle k pospešenem okrevanju znamk Opel/Vauxhall. PSA pričakuje, da bo Opel/Vauxhall na podlagi uspešnega partnerstva z družbo GM dosegel obdobno operativno maržo v višini 2 odstotka do leta 2020 in 6 odstotkov do leta 2026 ter do leta 2020 ustvaril prosti pozitivni denarni tok (free cash-flow).

PSA bo skupaj z družbo BNP Paribas prevzela tudi vse evropske dejavnosti finančne družbe GM Financial prek novo ustanovljenega skupnega podjetja (v 50/50 % lasti), ki bo obdržalo trenutno evropsko platformo in ekipo družbe GM Financial. Z računovodskega vidika bo to skupno podjetje v celoti konsolidirano v izkazih družbe BNP Paribas in obračunano pod kapitalsko metodo skupine PSA.

Ta posel predstavlja novo etapo aktualnih prizadevanjih družbe GM za preoblikovanje. GM se je v zadnjih treh letih izkazal z rekordnimi uspehi in za leto 2017 najavil solidne napovedi, hkrati pa je pomemben del kapitala prenesel na svoje delničarje. Sklenjeni posel bo okrepil osnovno dejavnost družbe GM, ki se bo lahko osredotočila na nadaljnji razvoj visoko donosnih poslovnih priložnosti, kamor sodijo tudi napredne tehnologije, ki bodo spremenile prihodnost in sprostile veliko vrednosti za delničarje.

S takojšnjim izboljšanjem prilagojenega dobička pred obrestmi in davki (EBIT), prilagojene marže dobička pred obrestmi in davki, prilagojenega prostega denarnega toka (free cash-flow) za avtomobilsko dejavnost in z razdolžitvijo bilance stanja bo ta posel omogočil družbi GM znižati potrebe po denarnih sredstvih za 2 milijardi dolarjev, ki jih namerava izkoristiti za pospešitev odkupa lastnih delnic, odvisno od razmer na trgu.

GM bo prispeval k prihodnjemu uspehu združenega podjetja tudi prek lastništva nakupnih bonov za delnice PSA. GM in PSA imata v načrtu tudi sodelovanje na področju razvoja tehnologij, povezanih z električnimi vozili. Poleg tega bodo trenutno veljavni dogovori o dobavi delov za nekatere modele znamk Holden in Buick v veljavi še naprej, PSA pa bi se lahko potencialno v dolgoročnem obdobju odločila za oskrbo s sistemi na gorivne celice iz skupnega podjetja GM/Honda.