OMV prevzel družbo Statoil

Aktualno

OMV, integrirana mednarodna naftna in plinska družba, je zaključila prevzem premoženja družbe Statoil na Norveškem in v Veliki Britaniji (območje zahodno od Shetlandskih otokov).

OMV, integrirana mednarodna naftna in plinska družba, je zaključila prevzem premoženja družbe Statoil na Norveškem in v Veliki Britaniji (območje zahodno od Shetlandskih otokov).

Posel so odobrili ustrezni organi. OMV je pridobil 19 odstotkov proizvodnega polja Gullfaks in 24 odstotkov polja Gudrun; obe, tako naftni kot plinski polji, se nahajata na morju, na norveški kontinentalni polici. Poleg tega je OMV prevzel 30 odstotni delež v polju Rosebank in 5,88 odstotni delež v polju Schiehallion. Obe polji se nahajata zahodno od Shetlandskih otokov, kjer ima OMV že v lasti deleže. Transakcija z družbo Statoil vključuje tudi partnerstvo med družbama na področju raziskav in razvoja ter možnost dogovorov o sodelovanju in sofinanciranju (farm-in dogovori) za nadaljnje raziskovalne licence.

1358-rop Omv Brane Piano1aIzvršni direktor OMV, Gerhard Roiss: “Transakcija je ključni del naše strategije, s katero OMV usmerja raziskovanje in proizvodnjo na politično stabilne trge, in bo pomemben dejavnik pri doseganju naših ciljev do leta 2016. S tem tudi krepimo položaj v središču naše Severnomorske regije rasti. “ OMV bo znatno povečal svojo osnovo obveznih rezerv. Dokazane in verjetne rezerve se bodo povišale za približno 320 milijonov sodčkov ekvivalenta nafte. Od 1. novembra 2013 bo proizvodnja znašala okoli 25.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan (boe/d). V letu 2014 naj bi narasla na približno 40.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan, z načrtovanim povečanjem na približno 58.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan v letu 2016. Datum začetka veljavnosti transakcije je 1. januar 2013. OMV ob zaključku transakcije ni potreboval prilagoditev za leto 2013. Transakcija je bila v veliki meri financirana s sredstvi, ustvarjenimi iz znižanj obratnega kapitala in odsvojitev iz downstream poslovnih segmentov OMV, kot tudi iz močnega denarnega toka – v prvi polovici leta 2013 je imel OMV prosti denarni tok v višini približno 1,6 milijarde evrov – in obstoječih kreditnih linij.

S prihodki od prodaje Skupine OMV v višini 42,65 milijarde evrov in z 29.000 zaposlenimi v letu 2012 je OMV Aktiengesellschaft ena največjih industrijskih borznih družb v Avstriji. Na področju Raziskave in proizvodnja (E & P) je OMV dejaven v dveh ključnih državah, Avstriji in Romuniji, obenem pa ima uravnotežen mednarodni portfelj s proizvodnjo, ki je leta 2012 znašala okoli 303.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan. Na področju Plin in energija (G & P) je OMV leta 2012 prodal približno 437 teravatnih ur (TWh) plina. Skupina OMV upravlja 2.000 km dolgo plinovodno mrežo v Avstriji, katere tržna kapaciteta je leta 2012 znašala 103 milijardo kubičnih metrov plina. Na področju Rafiniranje in trženje (R & M) ima OMV letno zmogljivost rafiniranja približno 22 milijonov ton, ob koncu leta 2012 pa je imela približno 4.400 bencinskih servisov v 13 državah, vključno s Turčijo.

OMV na Norveškem

Družba OMV (Norge) AS je v stoodstotni lasti družbe OMV Exploration & Production GmbH. Ustanovljena je bila leta 2006 in ima sedež v Stavangerju. OMV Norge je partner pri projektih razvoja polj Aasta Hansteen, Zidane, Edvard Grieg in v infrastrukturnem projektu Polarled in osredotoča svoje raziskovalne dejavnosti v več mejnih območij severnega Norveškega morja in Barentsovega morja. OMV (Norge) AS ima trenutno deleže v 23 licencah: 11 v Barentsovem morju, 11 v Norveškem morju in enega v Severnem morju; v devetih licencah je operater OMV.

OMV v Veliki Britaniji

OMV (U.K.) Limited, hčerinsko podjetje v 100 odstotni lasti OMV Aktiengesellschaft, s sedežem v Londonu, je aktivno v Združenem kraljestvu že več kot 20 let. OMV UK ima velik portfelj licenc v britanskem Severnem morju in na območju zahodno od Shetlandskih otokov. Družba je operater na tem območju od leta 2004. Družba OMV UK bo svoje poslovne dejavnosti osredotočila na osrednje območje zahodno od Shetlandov.