Največje izzive predstavljajo cene goriva, zaposlovanje in zakonodaja

Poslovno

Za delovanje evropskih tovornih voznih parkov je ključnega pomena zakonodajna ureditev, razkriva najnovejša raziskava o cestnem tovornem prometu v Evropi, katere naročnik je družba Goodyear. Poleg cen goriva in zaposlovanja so namreč managerji voznih parkov kot največjo težavo, s katero se soočajo pri svojem delu, izpostavili ravno zakonodajo, saj ta pomembno vpliva na povečanje dobičkonosnosti […]

Za delovanje evropskih tovornih voznih parkov je ključnega pomena zakonodajna ureditev, razkriva najnovejša raziskava o cestnem tovornem prometu v Evropi, katere naročnik je družba Goodyear. Poleg cen goriva in zaposlovanja so namreč managerji voznih parkov kot največjo težavo, s katero se soočajo pri svojem delu, izpostavili ravno zakonodajo, saj ta pomembno vpliva na povečanje dobičkonosnosti in trajnosti voznih parkov.

Kot je pokazala raziskava, ki so jo opravili med skoraj 600 managerji voznih parkov na osmih različnih evropskih trgih, zakonodaja najbolj omejuje manjše vozne parke, ki se že tako borijo za obstoj. Poleg tega pa managerji veliko težavo vidijo tudi v zaposlovanju in ohranitvi zaposlenih, kar iz leta v leto postaja večji izziv, saj se povprečna starost voznikov povišuje.

tezave-prenovzniki

Po izsledkih raziskave večji del voznih parkov podpira prizadevanja Evropske unije po zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida, k omejitvi zakona pa aktivno poziva samo ena četrtina voznih parkov. V skladu z vizijo po zmanjšanju stroškov goriva in izpustov ogljikovega dioksida večina voznih parkov investira v svojo prihodnost. Tako je kar 76 odstotkov voznih parkov svoje voznike usposobilo za varčno vožnjo, več kot polovica pa jih zagotavlja, da uporabljajo varčne tovornjake. Vsa omenjena prizadevanja, s katerimi želijo vozni parki zmanjšati stroške goriva, so tako v skladi z zeleno agendo Evropske unije.

V sklopu raziskave pa so managerji voznih parkov izrazili veliko željo, da bi pri podpiranju panoge svojo nalogo opravila tudi Evropska unija. Kar 68 odstotkov vseh udeleženih v raziskavo si tako želi investicij v vzdrževanje cest, saj te pomembno vplivajo na učinkovitost voznih parkov, več kot polovica oz. 60 odstotkov pa jih pozdravlja morebitne spodbude za zelena vozila in vozne parke, ki investirajo v aerodinamiko in varčne pnevmatike. Poleg tega si polovica vprašanih želi dovoljenje prevoza večjih tovornjakov po Evropi (51 odstotkov) in večjega usklajevanja predpisov (68 odstotkov). Kot so ob predstavitvi raziskave poudarili pri Goodyearu, bi morali predstavniki Evropskega parlamenta v tem obdobju, ko načrtujejo agendo za naslednja štiri leta, z Evropsko komisijo preveriti, kako lahko panogo cestnega tovornega prometa podprejo skupaj.

Raziskava temelji na dolgoročni zavezanosti družbe Goodyear k investiranju v razkrivanje podatkov in v nov način razmišljanja z namenom, da bi pomagala oblikovati svetlo prihodnost cestnega tovornega prevoza v Evropi. Rezultati raziskave bodo tako služili tudi kot osnova za vsebinsko Belo knjigo, ki jo bo družba Goodyear zakonodajalcem, managerjem voznih parkov in širši panogi 14. oktobra 2014 predstavila na glavnem simpoziju v Bruslju. Ta bo letos osredotočen na izkoristek goriva in bo združil ključne politične določevalce iz vse Evrope ter vodilne v panogi in voznih parkih.