Mestno redarstvo v Ljubljani in parkiranje

Aktualno, Zanimivosti

Najverjetneje se vsakemu vsaj enkrat v življenju zgodi, da na napačnem mestu pusti svoj avtomobil misleč, saj se takoj vrnem. Minute neusmiljeno tečejo in ob povratku lahko lastnik jeklenega konjička presenečno ugotovi, da mu je "pajk" odpeljal…

Najverjetneje se vsakemu vsaj enkrat v življenju zgodi, da na napačnem mestu pusti svoj avtomobil misleč, saj se takoj vrnem. Minute medtem neusmiljeno tečejo in ob povratku lahko lastnik jeklenega konjička presenečeno ugotovi, da mu je “pajk” odpeljal vozilo ali da je dobil lisice. Najmilejši ukrep je tu le izdana položnica za plačilo globe zaradi napačnega parkiranja.

 
ED502C22-1693-11E1-8980-1F8265B94067Največ nezadovoljstva zaradi ukrepov mestnega redarstva zadnji čas zganjajo Ljubljančani. Mestni redarji so s svojimi pooblastili že postali strah in trepet voznikov, ki so pogosto praktično prisiljeni v napačno parkiranje, saj druge možnosti zaradi pomanjkanja parkirnih mest nimajo.
 
Na zastavljena vprašanja nam je odgovoril mag. Andrej Orač, vodja Mestnega redarstva MU MOL.
 
Koliko redarjev trenutno deluje v MO Ljubljana?
V Odseku za redarstvo Mestnega redarstva MU MOL je trenutno zaposlenih 39 redarjev in vodja Mestnega redarstva MU MOL. Od tega sta 2 pripravnika po ZoRed-u, ki še nista imenovana v uradniški naziv občinskega redarja. Redarja morata, kot pooblaščeni uradni osebi, opraviti tudi strokovno usposabljanje v trajanju 450 ur, ki poteka na Policijski akademiji in se zaključi s preizkusom znanja.
 
Na podlagi česa se redar odloči za odvoz avtomobila s “pajkom”, nameščanje lisic ali za le izstavitev položnice pri napačno parkiranemu avtomobilu?
Odstranitev nepravilno parkiranega vozila s pajkom določa 19. člen ZPrCP, kjer pooblaščena uradna oseba odredi odstranitev oziroma odvoz vozila, ki je parkirano v nasprotju s tem zakonom (nepravilno parkirano vozilo), če onemogoča drugemu udeležencu cestnega prometa varno nadaljevanje poti tako, da je pri izogibanju temu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede na okoliščine lahko bil ogrožen, ali ovira druge udeležence cestnega prometa v smislu 1., 4., 16., 17., 18. ali 19. točke četrtega odstavka 65. člena tega zakona ali predstavlja oviro na cesti kot to določa zakon, ki ureja ceste.
Priklenitev z lisicami na nepravilno parkirano vozilo določa Odlok o cestnoprometni ureditvi v 53. členu, in sicer:
Mestni redar odredi priklenitev lisic na vozilo, ki je:
– parkirano v nasprotju s prometno ureditvijo;
– parkirano, a zanj ni plačana predpisana taksa;
– nepravilno parkirano tako, da izpolnjuje pogoje za odvoz s pajkom, a ga tehnično ni mogoče odpeljati.
Pri tem dodajamo, da se obvestilo o prekršku izda v vseh primerih, ko je vozilo parkirano v nasprotju s cestnoprometnimi predpisi.
Odločitev za namestitev lisic na vozilo je odvisna od storjenega prekrška, tehničnih možnosti namestitve in razpoložljivosti lisic.
 
Koliko je pritožb zaradi napačnega parkiranja?
V obdobju od 1.4. do 31.10.2011 je bilo zaznanih 24.070 ukrepov s področja kršitve cestnoprometnih predpisov. V enakem obdobju je bilo vloženih 421 pravnih sredstev, kjer se kršitelji niso strinjali z očitanim prekrškom. Število vsebuje vse zaznane kršitve s področja cestnoprometnih predpisov po ZVCP-1, ZPrCP in občinskih odlokih.
 
Koliko plačilnih nalogov za napačno parkiranje izstavite na letni ravni?
V letu 2010 je bilo s področja kršitev cestnoprometnih predpisov po ZVCP-1 in občinskih odlokih izrečenih 62.722 ukrepov. V letu 2011 za obdobje 01.01.2011 – 30.06.2011 pa je bilo izrečenih 28.732 ukrepov.
 
Zadnja leta ste na tem področju bistveno bolj dejavni. Kakšne so analize glede tega, ali ljudje pogosteje pravilno parkirajo?
Za poostritev nadzora na določenem območju se odločamo na podlagi zaznane problematike oziroma poslabšanja prometno varnostnih razmer. Ugotavljamo tudi, da se varnost v Mestni občini Ljubljana povečuje, saj je v zadnjem letu moč zaznati manjše število izrečenih ukrepov, kar je posledica večjega spoštovanja in upoštevanja cestnoprometnih predpisov voznikov.
 
Kaj je cilj lisic? Avtomobil z njimi namreč ne odstranijo, hkrati pa se podaljša postopek, da ga lahko lastnik odstrani. Ali je cilj samo poučna kazen?
Cilj priklepanja nepravilno parkiranih vozil je v tem, da se pošlje močan signal tako kršitelju kot tudi ostalim udeležencem cestnega prometa, da je parkiranje na določenem kraju prepovedano. V tej luči je potrebno poudariti, da je priklep lisic zgolj administrativni ukrep, ki je vezan na ugotovitev prekrška. Z drugimi besedami: ni mogoče enačiti priklepa lisic (kjer je plačilo namestitve lisic in njihovo odklepanje zgolj plačilo storitve) in sankcije za ugotovljen prekršek (kjer plačilo globe predstavlja sankcijo). Lisice je dovoljeno prikleniti zgolj na vozila, ki izpolnjujejo znake katerega od zakonsko določenih kršitev in obenem izpolnjujejo spodaj zapisane pogoje.
Vozila z nameščenimi lisicami ni mogoče odstraniti iz kraja prekrška, saj je najprej potrebno poskrbeti za odstranitev lisic. Zato je izjemno pomembno upoštevanje pravila, da ni dovoljeno prikleniti vozila, ki ovira oziroma ogroža ostale udeležence v prometu. Tako vozilo se lahko odstrani s pajkom.
 
Foto: Miha Fras

Iztok Franko

Iztok Franko

Nekdanji urednik portala Avto.Over.Net deluje na področju avtomobilističnega novinarstva že vse od leta 2005. V svoji karieri je preizkusil že preko tisoč različnih avtomobilov. Najraje pa, kot pravi, sede v dirkalnike. V posebno čast si šteje, da je uspel dirkati proti asom svetovnega kova kot sta Fernando Alonso in Pedro De La Rosa... Trenutno živi in dela v Dubaju.

Sorodne vsebine