Koncern Volkswagen predstavil poročilo o trajnostnem razvoju

Aktualno, Poslovno

Koncern Volkswagen še naprej z velikimi koraki stopa proti naslovu najbolj trajnostno naravnanega avtomobilskega podjetja na svetu. To je razvidno iz novega poročila o trajnostnem razvoju, ki so ga predložili v mesecu maju letošnjega leta. Poročilo na 152 straneh obvešča o napredku, ki ga je koncern v letu 2013 dosegel na področju okoljskega, ekonomskega in družbenega trajnostnega […]

Koncern Volkswagen še naprej z velikimi koraki stopa proti naslovu najbolj trajnostno naravnanega avtomobilskega podjetja na svetu. To je razvidno iz novega poročila o trajnostnem razvoju, ki so ga predložili v mesecu maju letošnjega leta.

Poročilo na 152 straneh obvešča o napredku, ki ga je koncern v letu 2013 dosegel na področju okoljskega, ekonomskega in družbenega trajnostnega delovanja.

To poročilo je vizitka naše hiše. Z jasnimi številkami in mnogimi primeri kaže, kaj nas zanima in žene naprej – tj. gospodarjenje na dolgi rok in z odgovornostjo,” je povedal prof. dr. Martin Winterkorn, predsednik uprave družbe Volkswagen AG. “Pri Volkswagnu si ne želimo hitrega uspeha na tuj račun. Želimo si stabilne in trajne rasti, od katere bomo vsi imeli koristi: stranke in vlagatelji, okolje in družba – in nenazadnje naši sodelavci.” Trajnostni razvoj za Volks¬wagen pomeni “kakovost življenja in pripravljenost na prihodnost” in je njegova “osrednja dejavnost, ne le leporečje.

volkswagen-kocern-varcuje

Med drugim poročilo seznanja s široko ponudbo učinkovitih, cenovno dostopnih in funkcionalnih pogonskih tehnologij in goriv, o vključevanju trajnostnega razvoja v odnose z dobavitelji ter o uresničevanju enotnih svetovnih standardov kakovosti za strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Tako je predstavljeno, kako modularna strategija koncerna prispeva k doseganju zastavljenih emisijskih ciljev, kako se uspešni model dualnega poklicnega izobraževanja izvaža po svetu, kakšen je Volkswagnov prispevek pri preučevanju prometnih nezgod z namenom izboljšanja prometne varnosti ter kako lokalna dodana vrednost prispeva k regionalnemu razvoju in gospodarskemu vzponu.

V letu 2013, na katerega se nanaša poročilo, je poraba energije za izdelavo posameznega vozila znašala 12,5 odstotkov manj kot v letu 2010, emisije CO2 pa so se zmanjšale za 19,5 odstotkov. Tretjina električne energije, ki jo porabi koncern, je pridobljena iz obnovljivih virov.