Hidria bo v petih letih v razvoj vložila več kot 80 milijonov evrov

Poslovno

Hidria je poslovno leto 2014 uspešno končala tudi zaradi dobrega sodelovanja z bankami. Poleg pridobitve pomembnih novih poslov, predvsem s svetovno znanimi avtomobilskimi podjetji, je Hidria z 8 partnerskimi bankami (SID, NKBM, NLB, A banka, Banka Koper, Factor banka, Probanka, Sparkasse), z NLB kot vodilno banko in hkrati koordinatorico aktivnosti,sklenila pomemben dogovor o pogojih finančnega […]

Hidria je poslovno leto 2014 uspešno končala tudi zaradi dobrega sodelovanja z bankami. Poleg pridobitve pomembnih novih poslov, predvsem s svetovno znanimi avtomobilskimi podjetji, je Hidria z 8 partnerskimi bankami (SID, NKBM, NLB, A banka, Banka Koper, Factor banka, Probanka, Sparkasse), z NLB kot vodilno banko in hkrati koordinatorico aktivnosti,sklenila pomemben dogovor o pogojih finančnega prestrukturiranju korporacije. 

S sklenitvijo dogovora začenja Hidria z bankami usklajene in dogovorjene postopke finančnega prestrukturiranja korporacije. Sočasno poteka tudi odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja ter poslovno prestrukturiranje. Tako je Hidria že uspešno prodala podjetje GIF s sedežem v Freiburgu v Nemčiji in njegovo podružnico v Pragi na Češkem. Z omenjenim je Hidria pridobila podlago za dolgoročne pogoje dobičkonosne rasti korporacije. Cilj Hidrie je namreč jasen: v petih letih povečati prihodke z zdajšnjih 260 milijonov evrov na 350 milijonov evrov. Obenem pa izboljšati svojo finančno strukturo, v okviru katere so odplačila kreditov usklajena s prihodnjimi investicijskimi potrebami in denarnimi tokovi korporacije Hidria. Slednje je tudi eden od glavnih ciljev sodelujočih bank, ki si prizadevajo ohranjati in podpirati zdrava in perspektivna slovenska podjetja.

Prav tako bo Hidria v petih letih v razvoj vložila več kot 80 milijonov evrov, večinoma v Sloveniji. Jasna razvojna vizija Hidrie se že uresničuje z lani podpisanimi pomembnimi prodajnimi pogodbami. Med njimi najbolj izstopajo posli z avtomobilskimi velikani Audi, BMW, PSA Peugeot Citroen in John Deere ter krepitev poslov na industrijskem segmentu, kjer je še posebej pomembno sodelovanje z danskim Grundfosom in nemškim Bitzerjem. Zagotovljena finančna stabilnost zdaj Hidri dodatno na široko odpira vrata v prevzemanje globalno vodilnih pozicij v svojih segmentih.