Hella Saturnus dobila državna sredstva

Aktualno

Vlada Republike Slovenije je dne 14. 11. 2013 na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dodelila finančno spodbudo podjetju Hella Saturnus Slovenija, d. o. o., za investicijski projekt »Širitev in diverzifikacija razvoja s ciljem globalne odgovornosti in povečanja inovativnih proizvodnih procesov ter uvedbe novih izdelkov svetlobne opreme « v višini 8.110.073,00 EUR.

Pogodba Hella

Vlada Republike Slovenije je dne 14. 11. 2013 na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  dodelila finančno spodbudo podjetju Hella Saturnus Slovenija, d. o. o., za investicijski projekt »Širitev in diverzifikacija razvoja s ciljem globalne odgovornosti in povečanja inovativnih proizvodnih procesov ter uvedbe novih izdelkov svetlobne opreme « v višini 8.110.073,00 EUR.

Na podlagi 22. člena Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije je investicijski projekt prijavilo nemško-slovensko podjetje Hella Saturnus Slovenija d.o.o.,  ki je v 10 odstotni lasti nemškega koncerna Hella KGaA Hueck und Co., Lippstadt.

Investicijski projekt »Širitev in diverzifikacija razvoja s ciljem globalne odgovornosti in povečanja inovativnih proizvodnih procesov ter uvedbe novih izdelkov svetlobne opreme« je prijavil tuji investitor, nemški koncern Hella KGaA Hueck&Co., Lippstadt, prek svoje hčerinske družbe Helle Saturnus Slovenija, d. o. o. Koncern Hella je mednarodno podjetje, ki ima na treh različnih kontinentih 65 povezanih podjetji.

Pogodba Hella

Predmet investicijskega projekta je razširitev razvojne in proizvodne kapacitete z novimi investicijami v razvoj in tehnologijo. Z vzpostavitvijo novega kompetenčnega centra za enofunkcijske svetilke in delovne skupine elektronikov se s tem posledično razširi razvojno-proizvodni portfelj izdelkov s področja meglenk in žarometov. Za kakovosten predrazvoj in razvoj izdelkov je potreben tudi nov razvojni laboratorij, ki je namenjen za testiranje izdelkov skozi celotno življenjsko dobo. Za izdelavo tehnološko zahtevnih izdelkov je treba vpeljati nove tehnologije (LED tehnologija, lakirna linija za protirosne leče, avtomatiziranje montažnih linij).

Investicija bo imela pozitivni vpliv na lokalne dobavitelje materialov in polizdelkov v avtomobilski industriji, saj se bo le ta povečal na več kot 22 odstotkov. Ravno tako se bo povečal delež slovenskih dobaviteljev za storitve, in sicer na več kot 20 odstotkov.  Dolgoletno sodelovanje se bo nadaljevalo z institucijami znanja, in sicer z Univerzo v Ljubljani (Fakulteto za strojništvo, elektrotehniko, matematiko in fiziko), Univerzo v Mariboru (Fakulteto za strojništvo) in Inštitutom Jožef Štefan na področju raziskav in razvoja ter prenosa znanj iz teorije v prakso.

Vrednost investicijskega projekta je ocenjena na 27 milijonov evrov oziroma na minimalno 21,6 milijonov evrov za obdobje treh let.

Zaključek investicije je predviden 31. 12. 2015; investicija pa mora glede na določila pogodbe ostati v regiji 5 let.