Generali varnim voznikom »zamrzuje« bonus

Aktualno

Generali Zavarovalnica d.d. na slovenskem zavarovalnem trgu predstavlja ugodnost za varne voznike – "zamrznitvijo« bonusa premijskega razreda (PR). S slednjo bodo varni vozniki tudi ob morebitni nezgodi ohranili svoje že obstoječe bonitete.

Generali Zavarovalnica d.d. na slovenskem zavarovalnem trgu predstavlja ugodnost za varne voznike – “zamrznitvijo« bonusa premijskega razreda (PR).

 
A0A65B04-2BAF-11E1-BB83-898366B94067Poleg zamrznitve bonusa premijskega razreda Generali uvaja kar nekaj dodatnih novosti, med drugim tudi na področju asistence, mladih voznikov ter odslej ločene ugodnosti za samostojne podjetnike in pravne osebe.
 
Število prometnih nesreč z materialno škodo v Sloveniji še vedno narašča. Statistika slovenske policije kaže, da je bilo v letu 2011 kar 15.753 prometnih nesreč z materialno škodo, kar je 13 % več kot v letu 2010. V letošnjem letu je bilo samo do maja zabeleženih 6.543 prometnih nesreč z materialno škodo ali za 25 % več kot v enakem obdobju preteklega leta.* Ker se nesreče včasih pripetijo tudi najbolj varnim voznikom, Generali Zavarovalnica d.d. uvaja zanimivo novost – »zamrznitev« bonusa, s katero varni vozniki tudi v primeru nesreče ohranijo že dosežen premijski razred in se v prihodnjih zavarovalnih letih izognejo morebitnemu doplačilu premije. 
 
Brezplačno ugodnost lahko ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti AO in AO-plus izkoristijo tako nove kot tudi že obstoječe stranke zavarovalnice Generali, ki imajo dosežen najmanj premijski razred PR4 oziroma bonus v višini 50 % premije. V tem primeru prestopijo v »zamrznjeni« premijski razred PR1. Voznikom, ki bodo deležni ugodnosti, bo zavarovalnica Generali v zavarovalnem letu s premijskim razredom PR1 spregledala 2 škodi, v preteklih dveh letih s premijskim razredom PR1 pa 3 škode.
 
»Pretekla leta zaznamujejo zaostrene gospodarske razmere, ki niso prizanesle niti zavarovalniškemu trgu. V zadnjem času je na udaru predvsem trg avtomobilskih zavarovanj. Zato v zavarovalnici Generali, tudi z zamrznjenim bonusom, ki je novost na slovenskem zavarovalnem trgu, nadaljujemo uspešen trend v smeri inovativnosti, diferenciacije in individualnega prilagajanja zavarovancem,« novosti v ponudbi avtomobilskih zavarovanj komentira Gregor Pilgram, predsednik uprave Generali Zavarovalnice d.d.
 
Zamrznitvi bonusa Generali pridružuje še druge novosti na področju avtomobilskih zavarovanj:
1. upoštevanje popustov pri dodajanju voznika z manj kot tremi leti vozniških izkušenj pri AO in AO-plus zavarovanju in sprememba višine doplačila za mladega voznika pri AO in AO-plus; 
2. namesto obstoječih dveh kW razredov »nad 100 kW – 130 kW« in »nad 130 kW« stopijo v veljavo novi kW razredi, ki prinašajo ugodnejše premijske stopnje;
3. 5 % popust na takojšnje plačilo pri nezgodnem zavarovanju voznika in potnikov, pravne zaščite in avtomobilske asistence;
4. zavarovanje delnega kaska »Nadomestno vozilo« se lahko odslej izbere tudi z AO zavarovanjem in delnim kaskom, »Kraja avtomobilskih ključev in registrskih tablic« pa tudi samo z AO zavarovanjem;
5. uvaja se mali paket »Steklo, svetlobna telesa in ogledala, divjad«;
6. dodatne ugodnosti na področju zavarovanja avtomobilske asistence – v ponudbi imajo 4 različne pakete avtomobilskih asistenc. Osnovni asistenčni paket je odslej na voljo že od 4,75 EUR neto premije, in sicer v primeru enkratnega plačila.
 
* http://www.policija.si/index.php/statistika/prometna-varnost