CONOT in Renault preverjata električno mobilnost

Zanimivosti

S prevzemom električnega vozila Renault ZOE, v začetku meseca avgusta začenja Center odličnosti nizkoogljične tehnologije prvi slovenski demonstracijski projekt trajnostne mobilnosti. Z njim bodo preverili upravičenost in vzdržnost vzpostavitve električne mobilnosti v Sloveniji. Družba Renault-Nissan Slovenija je predala direktorju Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije (CONOT) dr. Miranu Gaberščku v najmanj trimesečno uporabo Renault ZOE, prvi električni avto znamke […]

S prevzemom električnega vozila Renault ZOE, v začetku meseca avgusta začenja Center odličnosti nizkoogljične tehnologije prvi slovenski demonstracijski projekt trajnostne mobilnosti. Z njim bodo preverili upravičenost in vzdržnost vzpostavitve električne mobilnosti v Sloveniji.

Družba Renault-Nissan Slovenija je predala direktorju Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije (CONOT) dr. Miranu Gaberščku v najmanj trimesečno uporabo Renault ZOE, prvi električni avto znamke Renault, ki je prišel v Slovenijo.

V sodelovanju z Renaultom bo CONOT zagnal prvi slovenski demonstracijski projekt trajnostne mobilnosti, s ciljem preverjanja upravičenosti in vzdržnosti vzpostavitve trga električnih avtomobilov v Sloveniji. Matični Renault in CONOT že sodelujeta okviru evropskega industrijsko znanstvenega razvojnega projekta EuroLis (www.eurolis.eu), katerega koordinator je slovenski strokovnjak, znanstvenik Kemijskega inštituta in CONOT, dr. Robert Dominko. CONOT bo s prenosom znanja, pridobljenega ob razvoju nizkoogljičnih in brezogljičnih tehnologij, informiral in ozaveščal slovensko javnost o prednostih električne mobilnosti, tako glede zagotavljanja energetske neodvisnosti države, kot doseganja okoljskih in klimatskih ciljev. Ob tem bo CONOT preverjal tržni potencial električne mobilnosti ter svetoval in dokazoval podjetjem z večjimi voznimi parki v Sloveniji smotrnost zamenjave določenih vozil z motorji na notranje zgorevanje z vozili na električni pogon.

Na fotografiji od leve proti desni: Direktor Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije (CONOT) dr. Miran Gaberšček, vodja projekta Željko Purgar in znanstvenik Kemijskega inštituta in CONOT dr. Robert Dominko ob prevzemu vozila Renault ZOE, s katerim se začenja prvi slovenski demonstracijski projekt trajnostne mobilnosti. Z njim bodo preverili upravičenost in vzdržnost vzpostavitve električne mobilnosti v Sloveniji.

Na fotografiji od leve proti desni: Direktor Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije (CONOT) dr. Miran Gaberšček, vodja projekta Željko Purgar in znanstvenik Kemijskega inštituta in CONOT dr. Robert Dominko ob prevzemu vozila Renault ZOE, s katerim se začenja prvi slovenski demonstracijski projekt trajnostne mobilnosti.

Renault ZOE, ki ga je Renault Nissan Slovenija v nekajmesečno uporabo pridobil iz Francije, bo s strokovnjaki CONOT-a v okviru demonstracijskega projekta naredil prve kilometre k udejanjenju zamisli o Renaultovem slovenskem razvojnem jedru električne mobilnosti. Električna mobilnost v Sloveniji namreč ne omogoča le doseganja okoljskih in klimatskih ciljev ter večanja energetske neodvisnosti države, marveč zagotavlja tudi številna delovna mesta in ima poleg velike makroekonomske vrednosti tudi velik potencial za pametno specializacijo ter učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Z vsem tem ohranja in zagotavlja nova delovna mesta, predvsem tista z večjo dodano vrednostjo. Demonstracijski projekt je zasnoval in ga bo vodil sodelavec CONOT-a Željko Purgar.
Demonstracijski projekt bo z doseženimi rezultati eden izmed pomembnih dejavnikov pri odločitvi Renaulta, da s svojimi električnimi avtomobili vstopi na slovenski avtomobilski trg v polnem obsegu s srednjeročnimi in dolgoročnimi poslovnimi cilji.