Carlos Tavares predstavil načrt "Back in the Race"

Aktualno, Poslovno

Carlos Tavares, predsednik uprave PSA Peugeot Citroën je danes predstavil strateški načrt “Back in the Race” za obdobje 2014 – 2018, namenjen pospešitvi okrevanja skupine PSA. Načrt “Back in the Race” je bil zasnovan na podlagi štirih operativnih ciljev. Prvi cilj je razvoj znamke DS kot čisto ločene prestižne blagovne znamke se bo še pospešil. […]

Načrt "Back in the Race" je bil zasnovan na podlagi štirih operativnih ciljev.

Carlos Tavares, predsednik uprave PSA Peugeot Citroën je danes predstavil strateški načrt “Back in the Race” za obdobje 2014 – 2018, namenjen pospešitvi okrevanja skupine PSA.

Načrt “Back in the Race” je bil zasnovan na podlagi štirih operativnih ciljev. Prvi cilj je razvoj znamke DS kot čisto ločene prestižne blagovne znamke se bo še pospešil. Vzporedno s tem bo skupina PSA nadaljevala s strategijo za repozicioniranje vseh treh znamk s še bolj podrobno razčlenitvijo njihovega prodajnega programa z namenom zagotovitve komplementarnosti in povečanja cenovne konkurenčnosti.

Načrt "Back in the Race" je bil zasnovan na podlagi štirih operativnih ciljev.

Načrt “Back in the Race” je bil zasnovan na podlagi štirih operativnih ciljev.

Drugi cilj je fokusiran, svetovno usmerjeni produktni načrt, ki je še bolj poravnan z zahtevami trga. Prodajni programi skupine bodo do leta 2020 postopoma racionalizirani na 26 modelov. Z osredotočenjem na bolj kompakten prodajni program bo lahko skupina PSA Peugeot Citroën zagotovila boljšo pokritost trga in večjo donosnost z usmeritvijo na najbolj donosne avtomobilske razrede. Nadaljnje bo to pripomoglo k optimalnemu izkoristku platform in programov širom celega sveta ter k bolj uspešni usmeritvi naložb oddelka za raziskave in razvoj ter naložb v osnovna sredstva.

“Z načrtom Back in the race želim pospešiti okrevanje skupine preko združitve celotnega kreativnega potenciala ekip,da bomo hitro znova stopili na pot rentabilnosti.” Carlos Tavares

Tretji cilj je rentabilna mednarodna rast v skladu s temeljnimi zahtevami poslovanja avtomobilske panoge. Skupina bo nadaljevala s pospešenim razvojem na Kitajskem. Njej cilj je potrojiti proizvodno količino obrata Dongfeng do leta 2020 in uspešno zaključiti z razvojem znamke DS. Partnerstvo, ki je bilo sklenjeno z družbo Dongfeng, bo tako omogočilo pospešitev razvoja znotraj Zveze držav Jugovzhodne Azije (ASEAN).  Vzporedno s tem bo morala skupina poskrbeti za izboljšanje situacije v Rusiji in preoblikovanje poslovnega modela v Latinski Ameriki s ciljem doseči rentabilnost na teh dveh geografskih območjih v roku treh let. Nenazadnje bo skupina PSA Peugeot Citroën iskala priložnosti za razvoj v novih rastočih državah, kot na primer v Afriki in sredozemskih državah. Za dosego tega cilja bo vpeljana nova svetovna organizacija, strukturirana okoli naslednjih šest velikih regij: Evrazija, Evropa, Bližnji vzhod/Afrika, Latinska Amerika, Kitajska in ASEAN, Azija-Pacifik.

Četrti cilj je modernizacija zaradi porasta konkurenčnosti, še posebej v Evropi.  Da se bo lahko soočila z izzivi konkurenčnosti, bo PSA Peugeot Citroën pospešila modernizacijo svojih tovarn in jih privedla na raven najbolje razvitih industrijskih obratov na svetu, hkrati s tem pa bo nadaljevala z zniževanjem stroškov in zmanjševanjem zalog.

Načrt "Back in the Race" je bil zasnovan na podlagi štirih operativnih ciljev.

Četrti cilj je modernizacija zaradi porasta konkurenčnosti, še posebej v Evropi.

Skupina mora razviti pravo profitno usmerjeno kulturo in svetovni pristop, da se bo lahko hitreje vrnila na pota rentabilnosti. Nadaljevanje preobrazbe kulture, ki jo skupina PSA Peugeot Citroën že udejanja, je pomemben predpogoj za realiziranje prej naštetih ciljev.