Volkswagen za čistejše avtomobile

Aktualno

Volkswagen je ob začetku avtomo­bil­skega salona v Ženevi 4. marca 2013 prvič objavil svojo daljnosežno odločitev, da želi porabo goriva pri novih modelih vozil zmanjšati še bolj, kot je bilo predvide­no doslej. To odločitev je predsednik upravnega odbora družbe Volkswagen AG, prof. dr. Martin Winterkorn, potrdil na prvem srečanju z izvršno direk­tori­co organizacije Greenpeace, Brigitte […]

Volkswagen je ob začetku avtomo­bil­skega salona v Ženevi 4. marca 2013 prvič objavil svojo daljnosežno odločitev, da želi porabo goriva pri novih modelih vozil zmanjšati še bolj, kot je bilo predvide­no doslej. To odločitev je predsednik upravnega odbora družbe Volkswagen AG, prof. dr. Martin Winterkorn, potrdil na prvem srečanju z izvršno direk­tori­co organizacije Greenpeace, Brigitte Behrens, 21. marca 2013 v Hannovru. 

Brez težav premaga razdalje do 150 km.

Brez težav premaga razdalje do 150 km.

Tu je bila v središču razprava o Volkswagnovih prizadevanjih za zaščito podnebja. Winterkorn je poudaril, da bo Volkswagen do leta 2020 dosegel cilj, ki ga je zakonsko določila EU, in sicer da povprečne emisije ne bodo presegale 95 gramov ogljikovega dioksida (CO2) na kilometer: “Zagotavljam, da bomo vse napore vložili v to, da brez ‘če’ in ‘ampak’ dosežemo emisijske vrednosti 95 gramov CO2. Pogoj za to je tudi, da kupci sprejmejo naše sodobne, alternativne možnosti pogona. Seveda je to naš cilj.” 

Direktorica Greenpeacea Brigitte Behrens podpira cilj, ki so si ga zastavili v Volkswagnu: “To je odločitev v korist varovanja podnebja in obenem pomemben signal, da si je treba prizade­vati za varstvo okolja in družbe ter za takšne rešitve v serijski proizvodnji, ki so prijazne do podnebja. S Volkswagnom se bomo še naprej pogovarjali tudi o avtomobilskih konceptih za prihodnost.” Volkswagnova izjava je tudi znak za strožje emisijske predpise na rastočih trgih ZDA in Kitajske.

volkswagen xl1 2013Volkswagen in Greenpeace sta že dve leti vpeta v konstruktiven, včasih pa tudi konfrontati­ven dialog, pri katerem je v središču zmanjšanje CO2 pri celotnem programu vozil koncerna Volkswagen na povprečno 95 gramov do leta 2020. Pri tem izračunu letijo kritike zlasti na “superbonuse” za proizvajalce, ki nameravajo električna in hibridna vozila večkratno upošte­vati kot nizkoemisijska vozila. Neodvisno drug od drugega sta Volkswagen in Greenpeace prepričana, da zmanjšanje emisij CO2 v cestnem prometu predstavlja enega od najpomemb­nejših vidikov pri varovanju podnebja.

Volkswagen in neodvisna okoljevarstvena organizacija ostajata v konstruktivnem dialogu o tem, katere druge okoljske cilje si še zastavlja koncern in kako bi jih bilo možno uresničiti.

Medtem pa se nekje drugje marsikateri znanstveniki sprašujejo ali se naše ozračje segreva ali ohlaja? Ali CO2 dejansko tako slabo vliva na naš planet?